Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

                                                               PRÁVNÍK
                                           oddělení právní - kancelář tajemníka

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • zajímavou a různorodou práci
 • stabilní zázemí velké organizace
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 • pružnou pracovní dobu, možnost zkráceného úvazku
 • tři dny placeného zdravotního volna
 • pět týdnů dovolené
 • zajímavý program benefitů (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů z osobního účtu zaměstnance)
 • zvýhodněné bydlení
 • příjemné pracovní prostředí

 

 

Charakteristika pozice:

 • právní činnost v rámci náplně činností právního oddělení kanceláře tajemníka magistrátu města, zejména právní pomoc odborům magistrátu města v rámci výkonu samostatné i přenesené působnosti
 • zastupování města v řízení před soudy, včetně zpracování žalob a ostatních souvisejících úkonů
 • zpracovávání právních a vnitřních předpisů města
 • příprava materiálů pro jednání volených orgánů města
 • zpracování a posuzování smluv
 • platové zařazení: 11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • je nastaven systém výkonového odměňování, tzn. souběžně s platovým tarifem reálná možnost osobního příplatku a odměn

 

 

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání získané, v rámci magisterského studijního programu v oboru právo, studiem na právnické fakultě vysoké školy v České republice, v případě ukončení vzdělání před rokem 1993 vysokoškolské vzdělání získané studiem na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v ČSFR, popř. ČSSR, popř. vzdělání v oboru práva získané na právnické fakultě vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů
 • pozice je vhodná pro absolventy
 • spolehlivost, odpovědnost, komunikativnost, důslednost, pečlivost
 • uživatelská znalost PC (MS Office, internet)
 • uchazeč musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., § 4 odst. 1

 

 

Informace:  Mgr. Ilona Červenková, vedoucí právního oddělení, tel. č.: 495 707 425

Místo výkonu práce:  Statutární město Hradec Králové

 

 

Náležitosti přihlášky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

 • jméno, příjmení  a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu
 • datum a podpis uchazeče
 • strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části „charakteristika pozice“
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)   
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihláška dále musí obsahovat motivační dopis.

Přihlášky podávejte pouze v písemné podobě, a to na podatelnu magistrátu města (Československé armády 408, zvýšené přízemí vlevo, dveře č. 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát města Hradec Králové, personální oddělení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

            


                                                                                                               

Přihlášky lze podávat do 29. 3. 2018

 

 

Mgr. Markéta Bartušová
tajemnice magistrátu města

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty