Pravidla základní hygieny po záplavách

MYTÍ  RUKOU
 • Myjte si pečlivě a často ruce !
Toto jednoduché a základní hygienické pravidlo je jedním z nejdůležitějších hygienických opatření, které Vám umožní chránit si své zdraví během obnovy Vašich domovů. Myjte si ruce zejména vždy po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem a pitím, vždy než se dotýkáte obličeje, ale i před a samozřejmě po použití WC.
PITNÁ VODA
 • K piti používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena!
VODA Z VLASTNÍ STUDNY 

 viz. článek Postup při sanaci zatopené studny

POTRAVINY (pokyny pro domácnosti)
Zaplavené zemědělské plodiny
 1. Všechny zemědělské plodiny, které byly zaplaveny povodňovou vodou, kaly a bahnem, je nutné považovat za zdravotně závadné. Tyto plodiny v žádném případě nejezte. O použití ke krmení zvířat musí rozhodnout veterinární lékař.
 2. Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.
 3. Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jist po důkladném umytí pitnou vodou.  
Zaplavené potraviny
Nejezte potraviny, zaplavené povodňovou vodou, kalem a bahnem s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat (viz dále). Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).  
Čištění konzerv:
• odstraňte nálepku,
• umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem,
• umyjte konzervu v roztoku dezinfekčního prostředku a poté opláchněte pitnou vodou.  
Zlikvidujte konzervy, jestliže:
• obal konzervy (plech, sklo, uzávěr) byl narušen,
• suchý obsah je zvlhlý,
• obal je silně pomačkán - není jistota, zda je obal opravdu neporušen,
• znečištění uzávěru nelze odstranit očištěním a dezinfekcí.
Zlikvidujte chlazené nebo mražené potraviny, jestliže:
• chlazené potraviny byly ponechány nad teplotou 6° C déle než 4 hodiny,
• mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny,
• jeví jakékoliv odchylky od standardní kvality (např. zapáchají) nebo přišly do styku se záplavovou vodou.
Zlikvidujte všechny následující potraviny vystavené zátopové vodě:
• otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou,
• neotevřená balení potravin v papírovém obalu nebo s víčkem z voskovaného papíru, s netěsnícím plastovým víčkem zejména v případě, že obsahují majonézy a dresinky,
• sáčková balení koření, bylin, čaje,
• mouku, obiloviny, cukr, kávu v sáčcích a pytlích,
• všechny potraviny v papírových, látkových a celofánových obalech, i když vypadají jako suché a neporušené (např. sůl, cereálie, těstoviny, rýže, sušenky, crackery, čokoláda, bonbóny aj.),
• všechny potraviny neuzavřené hermeticky (např. instantní kakao, směsi na pečeni aj.),
• balené nápoje, které nejsou hermeticky uzavřeny.
Máte-li jakékoliv pochybností o nezávadnosti potravin, zlikvidujte je! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha, průjem, teploty) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!
ZÁSADY LIKVIDACE NÁSLEDKU ZÁPLAV V POSTIŽENÝCH DOMECH A BYTECH
 Zásady vysoušení domu nebo bytu:
• Udělejte v místnostech nebo místnosti průvan otevřením oken a dveří.
• Je-li to možné, použijte ventilátory nebo teplovzdušné zdroje.
• Buďte opatrní při používáni benzínových agregátů uvnitř domu nebo bytu, můžete se otrávit zplodinami (oxid uhelnatý).
Úklid a dezinfekce domu nebo bytu:
• Odstraňte všechno bahno a nečistoty z povrchu důkladným umytím vodou a mechanickým očištěním.
• Odstraňte veškerý zvlhlý interiérový materiál - tapety a vše, co samo odpadává (např. omítky).
• Než začnete s dezinfekcí jakéhokoliv povrchu, seznamte se důkladně se způsobem ředění použitého dezinfekčního prostředku dle návodu na obalu.
• Nejdříve si nasaďte gumové rukavice.
• Nábytek, podlahy, zdi, nádobí, dopravní prostředek dezinfikujte za pomoci 2 % roztoku Chloraminu B, který připravíte rozpuštěním 8 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. Dále se může použit SAVO (l litr SAVA nalijeme do 10 litrů vody). Nechejte působit 30 minut nebo zaschnout.
• Dezinfikované předměty, které přijdou do styku s potravinami, nezapomeňte opláchnout pitnou vodou, stejně tak i hračky.
• Všechny dutiny ve zdech, podlaze a stropech musí být otevřeny, vyčištěny a pečlivě vysoušeny
Čištění a dezinfekce oděvů a prádla
• Nejdříve si nasaďte gumové rukavice.
• Silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3 % roztoku Chloraminu B (připravíte rozpuštěním 12 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech studené vody) nebo na 8 hodin do roztoku SAVA (připravíte nalitím l litru SAVA do 10 litrů vody).
• Méně znečištěné prádlo namočte po dobu l hodiny do l % roztoku Chloraminu B (připravíte rozpuštěním 4 vrchovatých polévkových lžic v 10 litrech vody) nebo do SAVA (l litr SAVA nalijte do 10 litrů vody)
• Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku
• Pozor! Chloramin B a SAVO mají bělící účinky!
• Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat v Chloraminu B a SAVU, vysušte, vykartáčujte a nechejte vyčistit v profesionální čistírně.
Dezinfekce odpadních sifonů a žump
• Použijte 5 % roztok Chloraminu B (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem SAVO.
• K dezinfekci obsahu žump použijte l kg chlorového vápna na l m3 obsahu žumpy.
 
Po skončení úklidových prací doporučujeme dezinfikovat ruce v 0,5 % roztoku Chloraminu B, po dobu 1 minuty. Roztok připravíte rozmícháním 2 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody).
Postup při nouzové úpravě spotřebních dávek vody:
 • Není-li voda čirá, nutno odstranit zákal vody (neodstraní-li se větší zákal, bude voda odpudivá,  problematická bude též chemická dezinfekce).

K tomu se dá použít:
a) filtrace přes mechanický filtr (nejlépe vlákninový nebo keramický), nebo alespoň
b) filtrace přes hustou látku, nebo alespoň
c) odstátí vody v nádobě + opatrné slití "čistého podílu" po usazení zákalu.
(V zahraničí jsou vyráběny též speciální tablety, které vedle chemické dezinfekce obsahují i flokulační prostředek, který vede k snížení až odstranění zákalu. V současné době však není žádný takový přípravek v ČR registrován a distribuován.) Voda zbavená zákalu se potom dezinfikuje některým ze způsobů uvedených dále.

Dezinfekce vody:

a) varem (pro likvidaci bakteriální, virové kontaminace vody bez zákalu by měl postačit pětiminutový var)
b) filtrací přes keramický či jiný mikrofiltr o porozitě alespoň 0,2 µm (tento způsob nezachytí viry)
c) chemickou dezinfekcí, která je nejčastěji používaná pro svoji dostupnost, praktičnost, rychlost a spolehlivost. K nevýhodám naopak patří ovlivnění pachu a chuti vody, možný vznik toxických vedlejších produktů dezinfekce nebo narušení střevní mikroflóry. Některé tyto nevýhody je možné do určité míry eliminovat použitím dechloračního prostředku.

Dezinfekce dětských hraček:

Hračkám a výrobkům určeným pro děti ve věku do 3 let, které přišly do styku se záplavovou vodou, bahnem nebo kaly, je nutné věnovat patřičnou pozornost, vzhledem k předpokládanému styku hraček a výrobků s ústy dítěte a citlivou dětskou pokožkou.

 • Pracujte vždy s osobními ochrannými prostředky !
 • Textilní  měkce vycpané hračky podobně jako dětské matrace, přikrývky, polštáře, vybavení do kočárků, kočárky – zlikvidujte.
 • Hračky a výrobky pro nejmenší děti z porézních materiálů jako jsou : kousátka, šidítka, savičky, chrastítka, pískací měkké hračky, duté hračky obtížně čistitelné – zlikvidujte.
 • Dřevěné hračky a výrobky pro děti této věkové kategorie – zlikvidujte.
 • Sanitace ostatních hraček a výrobků pro děti nebo jejich částí, které jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči působení desinfekčních a čistících prostředků se provádí stejným způsobem jako  při čištění a dezinfekci výrobků nebo částí výrobků přicházejících do sty-ku s potravinami, které byly v kontaktu s bahnem, kaly a záplavovou vodou.
Postup při zaplavení auta:
 • Zaplavený automobil po povodni  se nikdy pokoušejte nastartovat ! Odpojte autobaterii.
 • Proveďte kontrolu a následně důkladné vyčištění, nebo výměnu všech vodou zasažených dílů (jedná se zejména o součásti podvozku, brzdového systému, kompletní rozebrání a vyčištění dílů motoru a výměnu všech olejových náplní a provozních kapalin).
 • Při větším zatopení je nutná výměna většiny dílů elektrické výbavy vozů, u novějších vozů i výměna řídících jednotek.
 • U havarijně pojištěných aut nahlaste škodu pojišťovně.

Zdroj:

Sborník pro Školení pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi 2003 – Magistrát města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty