Pololetní výsledky hospodaření

kalkulacka.pngZastupitelstvo města Hradec Králové na svém zasedání dne 26. 9. 2017 projednalo výsledky hospodaření za první pololetí roku 2017.

Zatímco schválený i upravený rozpočet města na rok 2017, díky zařazeným investičním akcím, vykazuje požadavek na schodkové hospodaření, tak skutečný výsledek hospodaření k 30. 6. má kladnou hodnotu, a to téměř 218 mil. Kč.

Objem skutečně přijatých prostředků v prvním pololetí převýšil uskutečněné výdaje. S ohledem na příjmovou složku rozpočtu, je podobně dobrý výsledek očekáván i v rámci celoročního hospodaření.

Celkové příjmy města v pololetí dosáhly hodnoty 1,1 mld. Kč, tato částka odpovídá plnění ve výši 62 % upraveného rozpočtu. Meziroční nárůst příjmů byl zaznamenán u většiny druhů. Nejvýrazněji byly posíleny daňové příjmy, a pak také kapitálové. V průběhu prvního pololetí byly do rozpočtu města zařazeny dotační prostředky ve výši 28 mil. Kč. Město uspělo se žádostmi o dotace z programu Prevence kriminality a v oblasti Sociálně-právní ochrany dětí, nebo také s dotacemi jednotlivých školám z operačního programu „Vývoj, výzkum, vzdělání“.

V prvním pololetí byly realizovány celkové výdaje v částce 894 mil. Kč. Kapitálové výdaje se na této částce podílely 72 mil. Zbytek tvořily výdaje běžné, u kterých je vykazováno 47% plnění upraveného rozpočtu.

Jedním z důvodů nízkého plnění kapitálových výdajů, pouze 10 %, je oddalující se zahájení rekonstrukce ZUŠ Střezina, kde se pro letošní rok počítalo s úhradami ve výši 123 mil. Kč. Na danou investiční akci je vázán nově přijatý úvěr v objemu 200 mil., který je doposud nečerpán.

Výše zadlužení města k 30. 6. 2017 činila 647 mil. Kč, přičemž v průběhu prvního pololetí byly za účelem výrazného snížení úrokových nákladů refinancovány dva dříve přijaté úvěry města.

Soubory ke stažení:

Vysledky hospodareni_1pol_2017.pdf

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty