Podněty k novému územnímu plánu

Chcete poskytnout svůj nápad, názor, či představu pro nový územní plán našeho města? Využijte přiložený formulář nebo nám napište!

Podněty budou sloužit jako informace o záměrech v území a budou předány projektantovi k prověření při zpracování ÚPHK.

Podněty je možné uplatnit nejpozději do 31. 3. 2011. Na podněty se nebude jednotlivě odpovídat, proto Vám doporučujeme sledovat termíny veřejného projednávání jednotlivých etap pořízení ÚPHK (konceptu a návrhu), které budou včas oznámeny, a v případě potřeby uplatnit ve stanovené lhůtě připomínky či námitky.

Zpět na informace o novém územním plánu:

Nový územní plán Hradce Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty