Památkový katalog NPÚ

Památkový katalog NPÚ je nový systém evidence památek, obsahující komplexní údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a nově také k dalším hodnotným objektům, jichž se zájem památkové péče dotýká.

 

Kulturní památky

Kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále jen "ústřední seznam" nebo "ÚSKP ČR").

 

Památkově chráněná území a ochranná pásma v městě Hradec Králové

Vzhledem k historickému významu je na území Hradce Králové vyhlášena plošná památková ochrana - Městská památková rezervace Hradec Králové (MPR Hradec Králové), Městské památková zóna Hradec Králové (MPZ Hradec Králové) a Ochranné pásmo městské památkové rezervace Hradec Králové (OP MPR Hradec Králové).

 

Plán ochrany památkové zóny Hradec Králové část

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, vydal v souladu s ustanovením § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Plán ochrany Městské památkové zóny Hradec Králové - část.

 

Památkově chráněná území a ochranná pásma v ORP Hradec Králové (mimo Hradec Králové)

Na správním území obce s rozšířenou působností Hradec Králové (ORP Hradec Králové) je pro ochranu památkových hodnot vyhlášena Krajinná památková zóna Bojiště bitvy u Hradce Králové, ochranné pásmo zámeckého areálu ve Smiřicích, ochranné pásmo státního zámku Hrádek u Nechanic, ochranné pásmo souboru nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Nechanic, ochranné pásmo zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Chlumce nad Cidlinou.

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty