Oddělení personální

Je odborným útvarem pro zabezpečování činností patřících do působnosti tajemníka magistrátu města v personální oblasti. Hlavním předmětem činnosti je realizace personální politiky na základě nastaveného systému řízení lidských zdrojů Magistrátu města Hradec Králové.

Vedoucí oddělení

Ing. Jaroslav Kříž, Ph.D.
Telefon: +420 495 707 280
e-mail: Jaroslav.Kriz@mmhk_cz

Seznam pracovníků oddělení

Adresa oddělení

Magistrát města Hradec Králové
Personální oddělení
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Levé křídlo budovy, 2. patro, číslo dveří 90 - 92

Úřední hodiny

pondělí, středa  8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek  8:00 - 12:00

Vnitřní členění
 • bez vnitřního členění
Rozsah činnosti

Personální oddělení odpovídá zejména za

 • řízení lidských zdrojů v rámci magistrátu města ve vazbě na Strategii rozvoje Magistrátu města Hradec Králové
 • plánování lidských zdrojů, optimální strukturu a počet zaměstnanců v rámci magistrátu města
 • personální marketing, získávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců
 • adaptaci nových zaměstnanců
 • hodnocení zaměstnanců
 • rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
 • motivaci, hmotnou a nehmotnou stimulaci zaměstnanců
 • personální reporting, personální controlling
 • komplexní pracovněprávní a platovou agendu, kolektivní vyjednávání
 • bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci magistrátu města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty

Kancelář tajemnice