Odbor přestupků

Projednává přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, vede správní řízení dle § 5 občanského zákoníku.

Pověřený vedoucí odboru

Ing. Michal Srch
vedocí odboru přestupků

Telefon: +420 495 707 464
E-mail: Michal.Srch@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
odbor správní
Československé armády 408
502 00  Hradec Králové
Pravé křídlo budovy, zvýšené přízemí

Úřední hodiny
  • pondělí, středa            8:00 - 17:00
  • úterý, čtvrtek, pátek    8:00 - 14:00

Rozsah činnosti

  • provádění přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • projednávání a vyřizování stížností a ostatních podání občanů
  • metodická spolupráce s ostatními odbory na úseku přestupkové agendy
  • podávání zpráv o pověsti občanů na vyžádání příslušných orgánů policie, soudů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty