Odbor památkové péče

Odbor památkové péče zajišťuje výkon státní správy v oblasti památkové péče a výkon agendy o válečných hrobech v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Na území města Hradec Králové zajišťuje opravy a údržbu drobné architektury (pomníky, sochy, drobné stavby sakrální povahy apod.) a vykonává agendu finančních příspěvků z městského rozpočtu na zachování a obnovu památkového fondu. Organizačně zabezpečuje činnost Komise pro městské památky.

Vedoucí odboru
Ing. arch. Jan Falta
Telefon: +420 495 707 695
e-mail: Jan.Falta@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
odbor památkové péče
Československé armády 408
502 00  Hradec Králové
Levé křídlo budovy, 3. patro, č. dveří 139 - 143

Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 - 17:00
v ostaní dny je možné si sjednat schůzku

Vnitřní členění
  • bez vnitřního členění
Rozsah činnosti
  • zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  • zajišťuje výkon státní správy podle zákona č.122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
  • zajišťuje ve spolupráci se správcem restaurování drobné architektury na území města (pomníky, sochy, drobné stavby sakrální povahy apod.)
  • vykonává agendu finančních dotací z městského rozpočtu na zachování a obnovu památkového fondu soukromým vlastníkům a církvím,
  • organizačně zabezpečuje činnost Komise pro městské památky a Program regenerace
  • spolupracuje na zajištění Dnů evropského dědictví / European Heritage Days
  • spolupracuje při výkonu státní správy s Národním památkovým ústavem, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a Ministerstvem kultury ČR
  • spolupracuje na zajištění dotačních programů Ministerstva kultury
  • podílí se na projednávání přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů a řízení o nich, § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty