Odbor informatiky

[7. duben 2014]  Odbor informatiky zajišťuje veškeré materiálně technické podmínky pro činnost orgánů města a magistrátu, např. vybavení pracovišť informačními technologiemi a mnohé další.

Vedoucí odboru

vedoucí odboru
Ing. Jan Nagy
Telefon: +420 495 707 307
e-mail: jan.nagy@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
odbor informatiky
Československé armády 408/51
502 00  Hradec Králové
pravé křídlo budovy, II. patro

Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 - 17:00

Rozsah činnosti
 • edituje usnesení Rady města a Zastupitelstva města za odbor
 • zajišťuje kompletní agendu týkající se poptávek a výběrových řízení na dodávky materiálu a služeb pro potřeby odboru včetně kompletace podkladů a evidence smluv
 • vydává objednávky k čerpání finančních prostředků příslušné kapitoly MM
 • zodpovídá za provádění školení gestorů odborů v e-spisu
 • zajišťuje rozvoj informatiky a informačních systémů na magistrátu města, využívání moderních informačních technologií prostřednictvím výpočetní techniky
 • vypracovává a aktualizuje koncepci rozvoje informačního systému magistrátu města jako celku i koncepce jednotlivých komponent
 • připravuje a realizuje spolupráci s ostatními městskými institucemi a koordinuje tak informační politiku města
 • je správcem všech datových bází na magistrátu města, zajišťuje jejich konzistenci a bezpečnou archivaci, zabezpečuje standardy ochrany přístupu k datům pro zabránění jejich zneužití, přiděluje přístupová práva
 • zajišťuje provozování projektů městského informačního systému
 • na základě potřeb a požadavků jednotlivých útvarů magistrátu města vytváří podle možností i vlastní aplikace
 • zajišťuje nákup výpočetní a komunikační techniky a její servis včetně záručních a pozáručních oprav
 • centrálně zajišťuje materiálně-technické zabezpečení provozu informačního systému
 • zabezpečuje vstupy, zpracování i výstupy geografických informací pro magistrát a koordinuje tyto činnosti i ve všech dalších institucích, ve kterých má město funkci zakladatele nebo majoritního vlastníka
 • ve spolupráci s personálním oddělením plánuje odborné vzdělávání pracovníků magistrátu města v oblasti informačních technologií, zajišťuje jeho realizaci, případně je zabezpečuje vlastními silami
 • spravuje finanční prostředky v oblasti své působnosti v rámci Odboru informatiky a plánuje účelné čerpání rozpočtových prostředků.
 • zajišťuje definici potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb
 • zajišťuje pro partnery projektu „Technologické centrum ORP Hradec Králové I, II“ provoz datového úložiště a spisových služeb vč. metodické pomoci
 • zajišťuje oznámení o výkonu působnosti v agendě do Registru práv a povinností
 • odpovídá za připojení agendových informačních systémů využívaných MM k informačnímu systému základních registrů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty