Obecně závazná vyhláška Statutárního města Hradec Králové č. 3/2018

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2016, o nočním klidu

Zastupitelstvo Statutárního města Hradec Králové se na svém zasedání dne 27. 3. 2018 usnesením č. ZM/2018/2052 usneslo vydat dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 5 odst. 6 zákona 251/2016 Sb., o některých přestupcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět úpravy

 

Čl. 3 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Hradec Králové č. 5/2016, o nočním klidu, se ruší a nově zní takto:

 

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů

 

Stanovují se tyto výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon, nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována:

 

a)    v noci z 31. prosince na 1. ledna nemusí být doba nočního klidu na celém území města dodržována

 

b)    v noci z 30. dubna na 1. května je doba nočního klidu na celém území města vymezena dobou od 2:00 hodin do 6:00 hodin,

 

c)    v době konání akce Královéhradecký Majáles je doba nočního klidu na území vymezeném ulicí Ak. Bedrny, Šimkovými sady, ulicemi L’udovíta Štúra, Šimkova, Buzulucká, Pilnáčkova vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

 

d)    v době konání akce Night Run a Avon Běh Hradec Králové je doba nočního klidu na území vymezeném Velkým náměstím, ulicemi Franušova, Rokitanského, Karla Tomana, Na Kropáčce, lávkou u Zimního stadionu, stezkami po obou březích  řeky Labe a březích řeky Orlice, a to mezi Labským mostem a mostem U Soutoku, Kamenným mostem v Pláckách, ulicemi Plotišťská, Jana Černého, Ak. Bedrny vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

 

e)    v době konání akce Pohodové soboty v Restauraci U Letců, a to vždy v noci ze soboty na neděli od května do září, je na území vymezeném ulicemi Jana Černého, Na Kopečku, Nad Oborou, Věkošská, Smiřická a Plotišťská doba nočního klidu vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

 

f)     v době konání akce NA JEDNOM BŘEHU - world music festival je doba nočního klidu na území vymezeném náměstím 5. května, Smetanovým nábřežím, ulicí Průmyslová a ulicí Škroupova vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

 

g)    v době konání akce Folklórní festival Pardubice - Hradec Králové: Přijďte pobejt je doba nočního klidu na území vymezeném ulicemi Piletická a Na Dubech vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

 

h)    v době konání akce Královéhradecký okruh o cenu Bohumila Staši je doba nočního klidu na území letiště Hradec Králové a katastrálním území Piletice, Rusek, Pouchov-Věkoše, Plácky vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

 

i)      v době konání akce BiGyFest je doba nočního klidu na území vymezeném ulicemi Ignáta Herrmanna, Jana Koziny, Rautenkrancova, Hradební a Orlické nábřeží vymezena dobou od 00:00 do 06:00 hodin,

 

j)      v době konání akce Oslavy u příležitosti výročí vzniku gymnázia Bohuslava Balbína Hradec Králové je doba nočního klidu na území vymezeném ulicemi Ignáta Herrmanna, Jana Koziny, Rautenkrancova, Hradební a Orlické nábřeží vymezena dobou od 00:00 do 06:00 hodin

 

k)    v době konání akce Divadlo evropských regionů je doba nočního klidu na území nacházejícím se uvnitř okruhu vymezeného silnicí I. třídy č. I/31 (Gočárův okruh, Resslova, Střelecká, Sokolská, Pilnáčkova) vymezena dobou od 02:00 hodin do 6:00 hodin,

 

l)      v době konání akce Satchmo Open Air Letní scéna je doba nočního klidu na území nacházejícím se uvnitř okruhu vymezeného silnicí I. třídy č. I/31 (Gočárův okruh, Resslova, Střelecká, Sokolská, Pilnáčkova) vymezena před pracovním dnem dobou od 23:00 hodin do 6:00 hodin, v ostatních případech dobou od 00:00 hodin do 6:00 hodin,

 

m)  v době konání akce Rock for People je doba nočního klidu na území letiště Hradec Králové a katastrálním území Piletice, Rusek, Pouchov-Věkoše, Plácky vymezena před pracovním dnem dobou od 23:00 hodin do 6:00 hodin, v ostatních případech dobou od 02:00 hodin do 6:00 hodin,

 

n)    v době konání akce AIR Festival je doba nočního klidu na území letiště Hradec Králové a katastrálním území Piletice, Rusek, Pouchov-Věkoše, Plácky vymezena před pracovním dnem dobou od 23:00 hodin do 6:00 hodin, v ostatních případech dobou od 02:00 hodin do 6:00 hodin,

 

  • o)    v době konání akce Hip Hop Kemp je doba nočního klidu na území letiště Hradec Králové a katastrálním území Piletice, Rusek, Pouchov-Věkoše, Plácky vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

 

p)    v době konání akce Deep Sunset je doba nočního klidu na katastrálním území Plačice vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin

 

q)    v době konání akce Hradecké léto je doba nočního klidu na území vymezeném ulicemi Ak. Bedrny, Collinova, Šimkovými sady, ulicemi L’udovíta Štúra, Šimkova, Buzulucká, Pilnáčkova vymezena dobou  od 01:00 hodin do 06:00 hodin,

 

r)     v době konání akce Slavnosti královny Elišky je doba nočního klidu na území nacházejícím se uvnitř okruhu vymezeného silnicí I. třídy č. I/31 (Gočárův okruh, Resslova, Střelecká, Sokolská, Pilnáčkova) vymezena před pracovním dnem dobou od 24:00 hodin do 6:00 hodin, v ostatních případech dobou od 02:00 hodin do 6:00 hodin,

 

 

  

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.           

  

 

 

 

 

 

Milan Jaroš                                                                                       MUDr. Zdeněk Fink

náměstek primátora                                                                         primátor města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty