Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 2/2013

o omezení provozovaní loterií a jiných podobných her

Zastupitelstvo města Hradec Králové se usneslo dne 28. 5. 2013 vydat podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Sázkové hry, loterie a jiné podobné hry uvedené v § 50 odst. 4 zákona o loteriích, lze provozovat v místnostech k tomu učených, dle § 17 zákona o loteriích, pouze na místech a v čase uvedených v příloze k této vyhlášce.

Čl. 2

Sázkové hry, loterie a jiné podobné hry uvedené v článku 1 této vyhlášky, jejichž provozování bylo povoleno před nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat i na místě a v čase neuvedených v příloze k této vyhlášce, nejpozději do 31. 12. 2013.

Čl. 3

Zrušuje se:

  1. Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 statutárního města Hradec Králové, o omezení provozování loterií a jiných podobných her.
  2. Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 statutárního města Hradec Králové, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o omezení provozování loterií a jiných podobných her.

Čl. 4

Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ing. Martin Soukup                                                               MUDr. Zdeněk Fink

náměstek primátora                                                                          primátor

Příloha

k obecně závazné vyhlášce č. 2/2013 statutárního města Hradec Králové

Místa a čas, na kterých mohou být provozovány hry uvedené v § 50 odst. 4 zákona o loteriích

 

Pořadí 

Název ulice

Číslo popisné nebo parcely

Číslo orientační

Název části obce nebo katastrálního území

Čas provozování   (hodiny od – do)

1

Bratří Štefanů

1129

44

Slezské Předměstí

09:00 – 03:00

2

Brněnská

1825

23a

Nový Hradec Králové

09:00 – 03:00

3

Brožíkova

1

22

Nový Hradec Králové

09:00 – 03:00

4

Československé armády

275

21

Hradec Králové

09:00 – 03:00

5

Československé armády

426

33

Hradec Králové

09:00 – 03:00

6

Dukelská třída

21

2

Pražské Předměstí

bez omezení

7

Dukelská třída

1641

4

Pražské Předměstí

09:00 – 03:00

8

Dvorská

205

14

Svobodné Dvory

09:00 – 03:00

9

Eliščino nábřeží

777

5

Hradec Králové

09:00 – 03:00

10

Eliščino nábřeží

305

19

Hradec Králové

09:00 – 03:00

11

Moravská

980

7

Nový Hradec Králové

09:00 – 03:00

12

Františka Halase

1887

12a

Nový Hradec Králové

09:00 – 03:00

13

Gebauerova

1364

9

Pražské Předměstí

09:00 – 03:00

14

Habrmanova

1699

34a

Pražské Předměstí

09:00 – 03:00

15

Havlíčkova

508

11

Hradec Králové

09:00 – 03:00

16

Havlíčkova

404

2

Hradec Králové

09:00 – 03:00

17

Havlíčkova

425

14

Hradec Králové

09:00 – 03:00

18

Hořická

976

5

Pražské Předměstí

09:00 – 03:00

19

Hořická

975

3

Pražské Předměstí

09:00 – 03:00

20

Hradecká

47

99

Třebeš

09:00 – 03:00

21

Hradecká

619

35

Nový Hradec Králové

09:00 – 03:00

22

Jana Černého

109

14

Věkoše

09:00 – 03:00

23

Jana Masaryka

1713

2

Nový Hradec Králové

09:00 – 03:00

24

Jaroměřská

48

22

Rusek

09:00 – 03:00

25

K Břízkám

6

1

Malšova Lhota

09:00 – 03:00

26

K Sokolovně

309

1b

Věkoše

09:00 – 03:00

27

Koutníkova

153

13

Plotiště nad Labem

09:00 – 03:00

28

Kydlinovská

153

95

Pražské Předměstí

09:00 – 03:00

29

Milady Horákové

328

47

Třebeš

09:00 – 03:00

30

Milady Horákové

549

53

Třebeš

09:00 – 03:00

31

Mrštíkova

1880

44

Nový Hradec Králové

09:00 – 03:00

32

Na Hrázce

215

1

Malšovice

09:00 – 03:00

33

Na Občinách

16

18a

Nový Hradec Králové

09:00 – 03:00

34

Nádražní

75

7

Pražské Předměstí

09:00 – 03:00

35

Národních mučedníků

209

9

Nový Hradec Králové

09:00 – 03:00

36

Palackého

359

4

Hradec Králové

09:00 – 03:00

37

Petra Jilemnického

87

118

Plotiště nad Labem

09:00 – 03:00

38

Pospíšilova

313

19

Hradec Králové

09:00 – 03:00

39

Pospíšilova

281

18

Hradec Králové

09:00 – 03:00

40

Pospíšilova

1179

 

Hradec Králové

09:00 – 03:00

41

Pospíšilova

317

22

Hradec Králové

09:00 – 03:00

42

Pouchovská

153

52

Věkoše

09:00 – 03:00

43

Riegrovo náměstí

1494

4

Pražské Předměstí

bez omezení

44

S. K. Neumanna

679

19

Pražské Předměstí

09:00 – 03:00

45

S. K. Neumanna

725

10

Pražské Předměstí

09:00 – 03:00

46

Seydlerova

st.č.  3369

 

Pražské Předměstí

09:00 – 03:00

47

Slezská

509

35

Hradec Králové

09:00 – 03:00

48

Šafaříkova

472

1

Hradec Králové

09:00 – 03:00

49

Škroupova

726

13

Hradec Králové

09:00 – 03:00

50

Štefánikova

537

28

Moravské Předměstí

09:00 – 03:00

51

Štefánikova

536

29

Moravské Předměstí

09:00 – 03:00

52

třída Edvarda Beneše

1418

23

Nový Hradec Králové

09:00 – 03:00

53

třída Edvarda Beneše

1411

37

Nový Hradec Králové

09:00 – 03:00

54

třída Edvarda Beneše

598

84

Třebeš

09:00 – 03:00

55

třída Edvarda Beneše

1530

70

Nový Hradec Králové

09:00 – 03:00

56

třída Karla IV.

430

26

Hradec Králové

09:00 – 03:00

57

třída Karla IV.

467

20

Hradec Králové

09:00 – 03:00

58

třída Karla IV.

228

22

Hradec Králové

09:00 – 03:00

59

U Koruny

292

24

Pražské Předměstí

09:00 – 03:00

60

U Náhonu

15

1

Březhrad

09:00 – 03:00

61

Úprkova

31

43

Malšovice

09:00 – 03:00

62

V Lipkách

1609

5

Pražské Předměstí

09:00 – 03:00

63

Velká

36

85

Pouchov

09:00 – 03:00

64

Vysocká

st. 777/1

 

Třebeš

09:00 – 03:00

65

Wonkova

783

2

Hradec Králové

09:00 – 03:00

66

Zelená

130

13

Kukleny

09:00 – 03:00

67

Zahrádkářská

st. 768

 

Plotiště nad Labem

09:00 – 03:00

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty