Obecně závazná vyhláška č. 11/2003 města Hradec Králové

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/1996 města Hradec Králové o spádových obvodech základních škol

Tato vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Hradec Králové usnesením č. 226/2003 ze dne 27. 5. 2003.

Článek I.

Touto vyhláškou se nově stanovují, případně mění spádové obvody těchto základních škol:

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694
Základní škola JIH, Hradec Králové, Luční 838
Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208

Článek II.

Příloha vyhlášky č. 1/1996, která obsahuje seznam ulic spádových oblastí jednotlivých škol, se mění takto:

Seznam ulic spádové oblasti č. 10 - ZŠ TŘ. SNP

BĚLEČ
BLEŠNO
BIEBLOVA
BLAHOSLAVOVA
BRANDLOVA
BŘEZOVÁ
GAGARINOVA
HOLEČKOVA
JAVOROVÁ
JEČNÁ
KLADSKÁ – od ul. Vážní do Slatiny
KRÁTKÁ
KUBELÍKOVA
LIBRANTICKÁ
LIPOVÁ
MARKOVICKÁ
MOKRÁ
NA OHRADĚ
OBECNÍ
OREBSKÁ
PILETICKÁ
POUCHOVSKÁ – po železnici
SLÁDKOVA
SVINARSKÁ
ŠKOLNÍ
ŠVABINSKÉHO
TRÁVNÍ
TŘÍDA SNP
U HÁJEČKU
U JEDNOTY
U TRATI
V POLI
VAVÁKOVA
VRBOVÁ
ZA ŠKOLOU
ZEMĚDĚLSKÁ

Seznam ulic spádové oblasti č. 14 - ZŠ SLEZSKÉ JIH

BALBÍNOVA
BIDLOVA
BRATŘÍ ŠTEFANŮ
DIVECKÁ
HEŘMANOVA
HRADEBNÍ
JIŽNÍ
KLADSKÁ - od Bří. Štefanů po Vážní ul.
K DEHETNÍKU
LADOVA
LUČNÍ
NA MLEJNKU
NÁLEPKOVA
NEZVALOVA
OKRUŽNÍ - pravá část směrem z centra města
ORLICKÁ
ORLICKÉ NÁBŘEŽÍ
PLÁCELOVA
POLNÍ
POSPÍŠILOVA - pravá část směrem z centra města
SKUPOVA
SLAVÍČKOVA
SLEZSKÁ
STARÁ
POLNÍ
ŠVENDOVA
TICHÁ
TŘEBECHOVICKÁ
U KAVALÍRŮ
U KOŠE
U PLOVÁREN
U SOUDU
UHELNÁ
UZAVŘENÁ
VÍTA NEJEDLÉHO
Manž. ZEMÁNKOVÝCH

Seznam ulic spádové oblasti č. 15 - ZŠ SLEZSKÉ SEVER

BRATŘÍ ČAPKŮ
BUZULUCKÁ
DŘEVAŘSKÁ
JÁNOŠÍKOVA
JAROŠOVA
KAPLÍŘOVA
KOCIÁNOVICE
KOVOVÁ
LIDICKÁ
LUŽICKÁ
MARKOVICE
MYSLBEKOVA
MYSLIVEČKOVA
NA DRÁŽKÁCH
NA LETNÉ
NA STŘEZINĚ
OKRUŽNÍ – levá část směrem z centra města
PANELOVÁ
POSPÍŠILOVA – levá část směrem z centra města
POŽÁRNÍ
SEVERNÍ
STAVEBNÍ
TOPOLOVÁ
U VODY
VÁŽNÍ
VRÁZOVA
VÝROBNÍ

Článek III.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 9. 2004.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty