Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

kterou se stanoví školské obvody základních škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové, usnesením ZM/2012/729 ze dne 27.3.2012 vydává, na základě ustanovení § 178, odst. 2, písm. b), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 84, odst. 2, písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Školské obvody základních škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, se stanovují takto:

a)     školský obvod Základní školy, Hradec Králové, Bezručova 1468, tvoří ulice:

Baarova, Bezručova (po ulici Veverkova), Fráni Šrámka, Gebauerova, Jungmannova, Kampanova, Nábřeží U Přívozu, Rašínova třída, Seydlerova, Veverkova (1056, 1112, 1320, 1321, 1335, 1397), V Lipkách (po ulici Střelecká),

b)     školský obvod Základní školy, Hradec Králové, Habrmanova 130, tvoří ulice:

Albertova, Antonína Dvořáka, Blažíčkovo nám., Bohuslava Martinů, Bozděchova, Břetislavova, Čechova, Dobrovského, Drahoňovského, Dukelská třída, Gočárova třída (po ulici Střelecká), Habrmanova (po ulici P. Hanuše), Haškova, Herbenova, Horova (po ulici P. Hanuše), Hořická, Chelčického, Jana Krušinky, Jateční plácek, Jičínská, Karla Čapka, Kollárova, Letců, Mikoláše Alše, Na Okrouhlíku, Nádražní, Nám. 28. října, Nerudova (po ulici Střelecká), Oskara Nedbala, Otokara Březiny, Polákova, Puškinova, Prokopa Holého, Resslova, Riegrovo nám., Říční, S. K. Neumanna, Sadovská, Sladkovského, Srdínkova, Střelecká, Sukovy sady, Sušilova, Šmilovského, Trutnovská, U Koruny, V Koutech, Vančurovo nám., Vocelova, Wolkerova, Wonkova, Vrchlického, Všehrdova, Zamenhofova, Želivského,

c)     školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166, tvoří ulice: B. Němcové, Bezručova (od ulice Veverkova), Březhradská, Červený Dvůr, Dykova, Erbenova, Farářství, Fibichova, Foersterova, Grégrovo nám., Habrmanova (od ulice P. Hanuše), Hálkova, Horova (od ulice P. Hanuše), Hrubínova, Hybešova, Ivana Olbrachta, J. Purkyně, Jasmínová, Jiráskovo nám., K Potoku, Karolíny Světlé, Kuklenská, Mařákova, Medkova, Na Rybárně, Nový Březhrad, Obvodní, Odlehlá, Opatovická, Pavla Hanuše, Poděbradova, Poštovní, Raisova, Rubešova, Sedláčkova, Sokolovská, Sovova, Šeříková, Šmeralova, Třebízského, Turinského, U Hřiště, U Lesíka, U Náhonu, U Zvoničky, Václavkova, Veverkova (mimo 1056, 1112, 1320, 1321, 1335, 1397), Vydrova, Wintrova, Zeyerova,

d)     školský obvod Základní školy, Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně 452, tvoří ulice:

Černilovská, Gruzínská, Jana Černého, Jaroměřská, K Sokolovně, K Zastávce, Kyjevská, Letiště, Lomená, Malá, Na Barvínku, Na Dubech, Na Humpolci, Na Kopečku, Na Lučinách Na Paloukách, Na Rybníce, Na Valince, Na Zahrádkách, Nad Oborou, Piletická  (mimo 96, 113,178), Pilňáčkova, Plotišťská, Pod Kopcem, Pouchovská  (od železnice), R. Naskové, Rusecká, Smiřická, Spořilovská, Široká, Truhlářská, U Kovárny, U Mostku, U Potoka, V Lukách, Věkošská, Velká, Východní, Za Hřbitovem, Za Kostelem, Za Zelárnou, Zadní, Zahradní, Za Veterinou, Žitná,

e)     školský obvod Základní školy SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208, tvoří ulice:

Akademika Bedrny, Bidlova, Brandlova (od ulice Bratří Štefanů po ulici Třebechovická) Bratří Čapků, Buzulucká, Dřevařská, Gagarinova (319-845), Hostivítova, Hradební (za ul. Nezvalova), Jánošíkova, Jarošova, Jižní, Kaplířova, Kociánovice, Kovová, Ladova, Lidická, Luční, Lužická, Markovice, Markovická (po ulici Myslivečkova), Na Drážkách, Nálepkova, Na Letné, Na Mlejnku, Na Střezině, Okružní (pravá i levá část směrem z centra města), Orlická, Panelová, Polní, Pospíšilova, Pouchovská (po železniční zastávku), Severní, Skupova, Slavíčkova, Slezská, Stavební, Stará Polní, Švendova, Tichá, Třebechovická, Uhelná, Uzavřená, U Kavalíru, U Plováren, U Soudu, Vážní, Víta Nejedlého, Vrázova, Výrobní,

f)      školský obvod Základní školy a Mateřské školy Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434, tvoří ulice :  Akademika Heyrovského, Botanická, Brněnská (po ulici Urxova), Brožíkova, Červeného, Durychova, Jana  Masaryka,   Kejzlarova, Mandysova, Na Rozhraní, Oldřichova, Pajkrova flošna, Pod Zámečkem (po ulici  Palachova), Potoční, 17.listopadu, Selicharova, Slunečná, Sokolská, Souběžná, Štolbova, tř. Edvarda Beneše,

g)     školský obvod Základní školy, Hradec Králové, M. Horákové 258, tvoří ulice:

Anežky Malé, Blodkova, Fričova, Kyjovská, M. Horákové, Palachova, Pod Strání, Pod Zámečkem (od ulice Palachova), Prostějovská, Svitavská, Urxova, Velehradská,

h)     školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Nový Hradec Králové, Pešinova 144, tvoří ulice: Bendlova, Boleslavova, Brněnská (od ulice Urxova), Buková, Domov důchodců, Hlavní, Hoděšovická, Husova, Jasanová, Jedlová, Jilmová, K Biřičce, K Cikánu, K Hvězdárně, Lesní, Modřínová, Mužíkova, Na Biřičce, Na Dřevěnce, Na Pastvinách, Na Úvoze, Na Výsluní, Nad Rozárkou, Nad Rybníky, Národních mučedníků, Osiková, Partyzánská, Pešinova, Pod Vodárnou, Prašingerova, Profesora Smotlachy, Přemyslova, Smrková, Střední, Svatováclavské nám., U Myslivny, Viničná, Za Jízdárnou, Za Poštou, Zámeček,

i)       školský obvod Masarykovy základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové – Plotiště,

P. Jilemnického 420, tvoří ulice: Bekova, Bezejmenná, Cimlerova, Dědkova, Hronkova, Husitská, Jindrova, Klidná, Kotrčova, Koutníkova, Kydlinovská, Labská vodárna, Maxe Malého, Mládeže, Mlýnská, Na Důchodě, Na Valše, Petra Jilemnického, Pobřežní, Pohlova, Předměřická, Říčařova, U Dřevony, U Fotochemy, U Kulturního domu, U Melounky,             U Náhona, U Sokola, V Tůních, Višňová, Voborníkova, Zahrádkářská (od Drtinovy ulice),

j)       školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 198, tvoří ulice:  Banskobystrická, Borovinka, Čejkova cesta, Dělnická, Denisovo náměstí, Družstevní, Gogolova, Honkova, Janáčkova, Jiráskova, Kalendova, Kampelíkova, Koželužská, Krunertova, Křížkovského, Kubcova, Kubištova, Kudrnova, Kutnohorská, Ležáky, Machovcova, Markova, Na Stružce, náměstí E. F. Buriana, Ořechová, Pardubická, Pražská třída, Růžová, Slepá, Stěžerská, Šumperská, Tomáškova, U Svodnice, V Domkách, Vilová, Vlčkovická, Za Škodovkou, Zdeňka Wirtha, Zelená,

k)     školský obvod Základní školy, Hradec Králové, tř. SNP 694, tvoří ulice:

       Bieblova, Blahoslavova, Brandlova (od ulice Markovická po ulici Bratří Štefanů), Bratří Štefanů, Březová, Divecká, Gagarinova (část za ulicí Myslbekova), Holečkova, Javorová, Ječná, K Dehetníku, Ke Kopaninám, Kladská, Krátká, Kubelíkova, Librantická, Lipová, Manželů Zemánkových, Markovická (za ulicí Myslivečkova), Mokrá, Myslbekova, Myslivečkova, Na Ohradě, Obecní, Orebská, Piletická  (96, 113,178), Požární, Sládkova, Svinarská, Školní, Švabinského, Topolová, Trávní, tř. SNP, U Háječku, U Jednoty, U Koše,  U Trati, V Poli, Vavákova, Vrbová, Za Školou, Zemědělská,

l)       školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové-Svobodné Dvory, Spojovací 66, tvoří ulice: Boční, Bohdanečská, Cihlářská, Drtinova, Dvorská,  Fr.Tichého, Františka Žaloudka, Hannova, Chaloupky, Jabloňová, K Dolíkám, K Metelce, K Meteoru, Klacovská, Kochanova, Meruňková, Nová, Ovocnářská, Pálenecká, Postranní, Spojovací, Třešňová, U Cihelny, U Studánky, Zahrádkářská ( po ulici Drtinova),

 

m)    školský obvod Základní školy, Hradec Králové, Štefánikova 566, tvoří ulice:

Dobroslavova, Do Luh, Dolní, Domečkova, Exnárova, Formánkova, Horní, Hradecká, K Labi, K Polabinám, K Chatám, K Rybníku, Ke Křížku, Křivá, Labská louka, Machkova, M.Pujmanové, M. Majerové, Na Břehách, Na Jezírkách, Na Pískách, Na Potoce, Na Zálesí, nábřeží U Přívozu, Nemocnice, Okrajová, Pod Lesem, Pod Svahem, Příčná, Roudnička, Roudničská, Rybářská, Sekaninova, Sezemická, Stříbrná náves, Suchého, Svatojánská, Šantrochova, Ševčíkova, Školská, Štefánikova, Třebešská, V Mlejnku, Ve Stromovce, Ve Svahu, Vysocká, Zalomená, Zborovská,

n)     školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefcova 1092, tvoří ulice: Antala Staška, Čajkovského, Emy Destinové, Františka Halase, Fučíkova, Holická, Hradečnice, Hrdého, K Aleji, Moravská, Mrštíkova, Na Brně, Na Cvičišti, Na Konečné, Na Občinách, Na Plachtě, Pekařova, Písečná, Průběžná, Rybova, Šemberova, Štechova, Štefcova, Tovární, U Parku, U Střelnice, Vachkova, Za Jízdárnou,

o)     školský obvod Základní školy  a Mateřské školy Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140,  tvoří ulice:  Ambrožova, Balbínova, Baťkovo náměstí, Československé armády, Čelakovského, Divišova, Dlouhá, Eliščino nábřeží, Franušova, Gočárova třída (po ulici Střelecká), Havlíčkova, Hradební (po ulici Nezvalova), Heřmanova, Chmelova, Ignáta Hermana, Jana Koziny, Jiráskovy sady, Jeronýmova, Karla Hynka Máchy, Karla Tomana, Kavčí plácek, Klicperova, Klumparova, Komenského, Kotěrova, Křižíkova, Labská kotlina, Ludovíta Štúra, Malé náměstí, Mánesova, Masarykovo náměstí, M.D.Rettigové, Mostecká, Mýtská, Na Hradě, Na Kropáčce, náměstí Jana Pavla II., náměstí Osvoboditelů, náměstí 5. května, náměstí Svobody, Nezvalova, Opletalova, Orlické nábřeží, Nerudova (od ulice Střelecká), Palackého, Pelclova, Pivovarské náměstí, Plácelova, Průmyslová, Rautenkrancova, Rokycanova,  Rokitanského, Smetanovo nábřeží, Soukenická, Šafaříkova, Šimkova, Škroupova, Špitálská, Švehlova, Tomkova, třída Karla IV., Tylovo nábřeží, Ulrichovo náměstí, U Labe, Úzká, V Lipkách (po ulici Střelecká), V Kopečku, Velké náměstí, Zieglerova,

   

p)     školský obvod Základní školy a Mateřské školy,  Hradec Králové, Úprkova 1, tvoří ulice:

A. Doležala, Cejpova, Dubová, Františka Šubrta, Gollova, Holubova, Jandova, Jalovcová, Kaštanová, Klášterského, Kmochova, K Orlici, K Osadě, kpt. Fechtnera, Krapkova, Líznerova, Malšovická, M. Hájka, Miřiovského, Na Drahách, Na Hrázce, Na Kotli, Náhon, Pivovarská flošna, Přespolní, Přímská, R. Jesenské, Sportovní, Sukova, Trnková, U Pastvišť, Úprkova, Vřesová, Za Humny, Za Lípou, Zahrádkářská osada, Zákrejsova, Zámostí,

q)     školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové-Malšova Lhota, Lhotecká 39, tvoří ulice: Akátová, Bělečská, Bezová, Borová, Břidličná, Citrusová, Dubina, Dubinská, Chaty, K Borku, K Břízkám, K Lesu, Ke Splavu, Kopretinová, Květná, Leknínová, Lhotecká, Malinová, Na Sádkách, Na Stávku, Olšová, Ostrovní, Ostružinová, Pod Haltýřem, Podhůrská, Sadová, Slatinská, Stříbrná, Stříbrný potok, Šípková, Točná, U Mlýna, U Vody, Větrná, Zahradnická.

   

Školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové-Malšova Lhota, Lhotecká 39, přebírá pro 2. stupeň základní školy, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

    

  1. Ruší se Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se stanoví školské obvody základních škol, zřízených Statutárním městem Hradec Králové.
  1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

V Hradci Králové dne:

MUDr. Zdeněk Fink                                                       PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

          primátor města                                                                    náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty