Nařízení statutárního města Hradec Králové č. 5/2008

kterým se zrušuje nařízení města Hradec Králové č. 3/2001, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí  

Rada města Hradec Králové se na svém zasedání dne 20.5.2008 usnesla vydat podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 a § 11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení statutárního města:

Článek 1

Nařízení města Hradec Králové č. 3/2001, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí, se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.


Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora                                                                               

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty