Nařízení města Hradec Králové č. 4/2013 o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích

[25. září 2013]  Rada města Hradec Králové usnesením č. RM/2013/743 ze dne 25. června 2013 vydala na základě § 4a odst. 1 zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1 

Tímto nařízením se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě (MHD) platné od 15. 7. 2013 ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích provozované Dopravním podnikem města Hradec Králové, a.s. se sídlem Pouchovská 153, Hradec Králové, PSČ 500 03.

Čl. 2 

Městská hromadná doprava v Hradci Králové se sestává ze dvou tarifních pásem. Do I. tarifního pásma patří území města Hradec Králové, II. tarifní pásmo  tvoří dopravně připojené obce Běleč nad Orlicí, Divec, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky a Vysoká nad Labem..  

 Čl. 3 

Ceny jízdného jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

 Čl. 4 

Jednotlivé jízdné pro jedno pásmo

Platí pro jízdu v I. nebo II. tarifním pásmu.

Papírové jízdenky

Cena

Jednotlivé jízdné základní

15,- Kč

Jednotlivé jízdné zlevněné

9,- Kč

Úhrada jízdného z elektronické peněženky čipové karty

Cena

Jednotlivé jízdné základní

12,- Kč

Jednotlivé jízdné na 2 zastávky

6,- Kč

Jednotlivé jízdné základní pro druhou jízdu (1)

3,- Kč

Jednotlivé jízdné zlevněné

7,- Kč

Jednotlivé jízdné zlevněné pro druhou jízdu (1)

3,- Kč

 Čl. 5 

Časové jízdné pro I. pásmo

 Platí pro jízdu v  I. tarifním pásmu. Pro jízdu ve II. tarifním pásmu  je nutné k tomuto časovému jízdnému dokoupit jednotlivé jízdné – „Doplatek k časovému jízdnému“, a to buď úhradou z elektronické peněženky čipové karty, nebo v hotovosti u řidiče.

Průběžné s volbou počátku data platnosti

Cena

Měsíční přenosné

520,- Kč

7-denní základní

160,- Kč

14-denní základní

240,- Kč

Měsíční základní

420,- Kč

3-měsíční základní

1 120,- Kč

7-denní zlevněné

80,- Kč

14-denní zlevněné

120,- Kč

Měsíční zlevněné

210,- Kč

3-měsíční zlevněné

560,- Kč

Pololetní základní

2 100,- Kč

Pololetní zlevněné

      1 050,- Kč

Roční základní

3 460,- Kč

Roční zlevněné

      1 730,- Kč

Kalendářní

Cena

10ti měsíční školní

      1 480,- Kč

 Čl. 6

Jednotlivé jízdné pro dvě pásma

Platí pro jízdu v obou tarifních pásmech.

Papírové jízdenky

Cena

Jednotlivé jízdné zlevněné

10,- Kč

Úhrada jízdného z elektronické peněženky čipové karty

Cena

Jednotlivé jízdné základní

15,- Kč

Jednotlivé jízdné na 2 zastávky

6,- Kč

Jednotlivé jízdné základní pro druhou jízdu (1)

6,- Kč

Jednotlivé jízdné zlevněné

9,- Kč

Jednotlivé jízdné zlevněné pro druhou jízdu (1)

5,- Kč

Doplatek k časovému jízdnému pro I. pásmo pro jízdu v obou pásmech

7,- Kč

Jízdné na noční lince

20,- Kč

 1)        Jízdné je určeno pro držitele čipové karty při přestupu a přihlášení kartou ve druhém vozidle MHD v  časovém intervalu určeném pro přestup se zvýhodněnou cenou.

Délka intervalu pro přestup

období

od – do

35 minut

Pracovní dny

04:00 -19:00 hod.

50 minut

Pracovní dny

19:00 - 04:00 hod.

50 minut

Sobota, neděle, svátky

bez omezení

 Čl. 7

 Časové jízdné pro dvě pásma

 Platí pro jízdu v obou tarifních pásmech.

Průběžné s volbou počátku data platnosti

Cena

Měsíční přenosné

690,- Kč

7-denní základní

200,- Kč

14-denní základní

320,- Kč

Měsíční základní

560,- Kč

3-měsíční základní

1 500,- Kč

7-denní zlevněné

100,- Kč

14-denní zlevněné

160,- Kč

Měsíční zlevněné

280,- Kč

3-měsíční zlevněné

750,- Kč

Pololetní základní

2 820,- Kč

Pololetní zlevněné

1 410,- Kč

Roční základní

5 300,- Kč

Roční zlevněné

2 650,- Kč

Měsíční senior nad 70 let

100,- Kč

Čtvrtletní senior nad 70 let

200,- Kč

Kalendářní

Cena

10ti měsíční školní

1 950,- Kč

Roční senior nad 70 let

       500,- Kč

Roční pro držitele Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského

500,- Kč

 Čl. 8

Zlevněné jízdné

Zlevněné jednotlivé i časové jízdné se poskytuje dětem a žákům plnícím povinnou školní docházku ve věku od 6 do 15 let a občanům nad 65 let věku.

Zlevněné časové jízdné dle článku 7 se poskytuje žákům základních, středních škol a studentům vysokých škol ve věku od 15 do 26 let.

 Čl. 9

 Jízdné hrazené u řidičů ve vozidlech MHD v hotovosti

.

Cena

Časová platnost jízdenky

Jízdenka základní přestupní

18,- Kč

45 minut v pracovní dny od 04:00 do 19:00 hodin,

60 minut v pracovní dny od 19:00 do 04:00 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek,

platí pro jízdu v obou tarifních pásmech MHD v Hradci Králové

Jízdenka zlevněná přestupní

12,- Kč

45 minut v pracovní dny od 04:00 do 19:00 hodin,

60 minut v pracovní dny od 19:00 do 04:00 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek,

platí pro jízdu v obou tarifních pásmech MHD v Hradci Králové

Jízdenka časová

55,- Kč

24 hodin,

platí pro jízdu v obou tarifních pásmech MHD v Hradci Králové

Jízda na noční lince

20,- Kč

Jízdné nepřestupní, určeno pro jednu jízdu

Doplatek k časovému jízdnému pro I. pásmo pro jízdu v obou pásmech

12,- Kč

Doplatek nepřestupní, určen pro jednu jízdu

 Čl. 10

 Elektronické jízdné hrazené prostřednictvím platebních SMS

odesílaných z mobilního telefonu (SMS jízdenka)

Typ SMS jízdenky

Jednotná cena jízdenky

Časová platnost jízdenky

Jízdenka přestupní

18,- Kč

45 minut v pracovní dny od 04:00 do 19:00 hodin,

60 minut v pracovní dny od 19:00 do 04:00 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek

Jízdenka časová

55,- Kč

24 hodin

Odeslání objednávky SMS jízdenky je pro cestujícího zpoplatněno dle tarifu operátora, kterého cestující používá.

SMS jízdenky platí pro jízdu v obou tarifních pásmech městské hromadné dopravy v Hradci Králové.

 Čl. 11

 Ostatní jízdné

Ostatní časové jízdné pro dvě pásma

Cena

Pro zaměstnance DPmHK,a.s. na kalendářní rok, v obou pásmech

350,- Kč

Přeprava psů bez schránky

Jednotlivé jízdné

Cena

Jednotlivé jízdné pro dvě pásma – papírová jízdenka

10,- Kč

Jednotlivé jízdné pro dvě pásma – elektronická peněženka

9,- Kč

Časové jízdné pro dvě pásma

Cena

Přepravné pro psa 1-měsíční s volbou počátku data platnosti

150,- Kč

Přepravné pro psa 3-měsíční s volbou počátku data platnosti

300,- Kč

Přepravné pro psa pololetní

500,- Kč

 Čl. 12


 Bezplatná přeprava

   Bezplatně se přepravují:

-           děti do šesti let

-          držitelé průkazu „ZTP“  a  „ZTP/P“ včetně průvodce a psa2)

-          držitelé průkazu „PTP“,  „KPV“ a členové Českého svazu bojovníků za svobodu

-          zavazadla, dětský kočárek a jízdní kola dle „Smluvních přepravních podmínek pro přepravu ve vozidlech městské hromadné dopravy v Hradci Králové.“

 Čl. 13

 Zrušovací ustanovení

 Nařízení města Hradec Králové 2/2011 o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích, vydané usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2011/894 ze dne 2. 8. 2011, se zrušuje ke  dni 14. 7. 2013.

 Čl. 14

 Účinnost

 Toto nařízení nabývá účinnosti 15 dnem po dni jeho vyhlášení.

  

Hradec Králové 26. srpna 2013

             Ing. Martin Soukup                                                              MUDr. Zdeněk Fink

            náměstek primátora                                                                     primátor

  

2)    Výměr Ministerstva financí ČR, kterým se vydává zboží s regulovanými cenami

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty