Nařízení města Hradec Králové č. 2/2016

o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích

Rada města Hradec Králové usnesením č. RM/2016/633 ze dne 14. června 2016 vydala na základě § 4a odst. 1 zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Tímto nařízením se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě (MHD) platné od 1. září 2016 ve městě Hradec Králové provozované Dopravním podnikem města Hradec Králové, a.s. se sídlem Pouchovská 153, Hradec Králové, PSČ 500 03.

Čl. 2

Ceny jízdného jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

Čl. 3

Jednotlivé jízdné v Hradci Králové

Papírové jízdenky

Cena

Jednotlivé   jízdné základní

20,- Kč

Jednotlivé   jízdné zlevněné

12,- Kč

Úhrada jízdného z elektronické peněženky čipové   karty

Cena

Jednotlivé   jízdné základní

14,- Kč

Jednotlivé   jízdné na 2 zastávky

6,- Kč

Jednotlivé   jízdné základní pro druhou jízdu (1)

4,- Kč

Jednotlivé   jízdné zlevněné

8,- Kč

Jednotlivé   jízdné zlevněné pro druhou jízdu (1)

3,- Kč

Jízdné na nočních linkách

25,- Kč

1)        Jízdné je určeno pro držitele čipové karty při přestupu a přihlášení kartou ve druhém vozidle MHD v  časovém intervalu určeném pro přestup se zvýhodněnou cenou. Délka intervalu se měří mezi začátkem první a přestupní jízdy.

Délka intervalu pro přestup

období

od – do

35 minut

Pracovní dny

04:00 -19:00 hod.

50 minut

Pracovní dny

19:00 - 04:00 hod.

50 minut

Sobota, neděle, svátky

bez omezení

Čl. 4

Jednotlivé časové jízdné v Hradci Králové

Prodej u řidiče

Cena

Časová jízdenka na 45/60minut (2), (3)

25,-   Kč

Časová jízdenka na 24 hodin

          80,- Kč

Časová jízdenka zlevněná na 45/60minut (2) nebo   jako doplatek k předplatné časové jízdence pro Hradec Králové při jízdě   do dopravně připojených obcí

12,-   Kč

Mobilní jízdenky

Cena

Časová jízdenka na 45/60minut (2)

25,-   Kč

Časová jízdenka na 24 hodin

          80,- Kč

2)        Při nákupu jízdenky v pracovních dnech mezi 04:00 a 19:00 hod je platnost jízdenky od nákupu 45 minut; mezi 19:00 a 04:00 hod; o víkendu a svátku po celý den je platnost 60 minut od nákupu.

3)        Při nákupu jízdenky o víkendu a svátku je platná pro jednu osobu dospělou a až dvě děti věku do 15 let.

Odeslání objednávky SMS jízdenky je pro cestujícího zpoplatněno dle tarifu operátora, kterého cestující používá.

Čl. 5

Předplatné časové jízdné v Hradci Králové

Platí pro jízdu v Hradci Králové. Pro jízdu v dopravně připojených obcích  je nutné k tomuto časovému jízdnému dokoupit jednotlivé jízdné. Z elektronické peněženky čipové karty lze toto jízdné uhradit přes tlačítko DOPLATEK.

Průběžné s volbou počátku data platnosti

Cena

Jednodenní   přenosné

 80,- Kč

7-denní   základní

180,- Kč

7-denní   zlevněné

90,- Kč

Měsíční   přenosné

650,- Kč

Měsíční   základní

480,- Kč

Měsíční   zlevněné

230,- Kč

3-měsíční   základní

1 290,- Kč

3-měsíční   zlevněné

600,- Kč

Pololetní   základní

1 950,- Kč

Pololetní   zlevněné

   980,- Kč

Roční   základní

3 700,- Kč

Roční   zlevněné

1 800,- Kč

Roční   senior nad 70 let

100,- Kč

Roční   pro držitele ocenění ČČK Zlatý kříž 3. třídy

500,- Kč

Kalendářní

Cena

12ti   měsíční školní (od 1. září do 31. srpna následujícího roku) (4)

1 480,- Kč

Roční   služební pro Magistrát (platí v pracovních dnech 6:00-18:00h)

 2 150,- Kč

4)        Jízdenku lze využít též mezi obcemi Lochenice a Předměřice nad Labem.

Čl. 6

Dopravně připojené obce v MHD

Městská hromadná doprava v Hradci Králové obsluhuje dopravně připojené obce Běleč

nad Orlicí, Divec, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky a Vysoká nad Labem.

Čl. 7

Jednotlivé jízdné pro dopravně připojené obce

Papírové jízdenky

Cena

Jednotlivé   jízdné základní

20,- Kč

Jednotlivé   jízdné zlevněné

12,- Kč

Úhrada jízdného z elektronické peněženky čipové   karty

Cena

Jednotlivé   jízdné základní

14,- Kč

Jednotlivé   jízdné základní pro druhou jízdu (1)

4,- Kč

Jednotlivé   jízdné zlevněné

8,- Kč

Jednotlivé   jízdné zlevněné pro druhou jízdu (1)

3,- Kč

1)        Jízdné je určeno pro držitele čipové karty při přestupu a přihlášení kartou ve druhém vozidle MHD v  časovém intervalu určeném pro přestup se zvýhodněnou cenou. Délka intervalu se měří mezi začátkem první a přestupní jízdy.

Délka intervalu pro přestup

období

od – do

35 minut

Pracovní dny

04:00 -19:00 hod.

50 minut

Pracovní dny

19:00 - 04:00 hod.

50 minut

Sobota, neděle, svátky

bez omezení

Čl. 8

Jednotlivé časové jízdné pro dopravně připojené obce

Prodej u řidiče

Cena

Časová jízdenka na 45/60minut (2), (3)

25,- Kč

Časová jízdenka na 24 hodin

80,- Kč

Časová jízdenka zlevněná na 45/60minut (2) nebo   jako doplatek k předplatné časové jízdence pro Hradec Králové při jízdě   do dopravně připojených obcí

12,- Kč

Mobilní jízdenky

Cena

Časová jízdenka na 45/60minut (2)

25,- Kč

Časová jízdenka na 24 hodin

80,- Kč

2)        Při nákupu jízdenky v pracovních dnech mezi 04:00 a 19:00 hod je platnost jízdenky od nákupu 45 minut; mezi 19:00 a 04:00 hod; o víkendu a svátku po celý den je platnost 60 minut od nákupu.

3)        Při nákupu jízdenky o víkendu a svátku je platná pro jednu osobu dospělou a až dvě děti věku do 15 let.

Odeslání objednávky SMS jízdenky je pro cestujícího zpoplatněno dle tarifu operátora, kterého cestující používá.

Čl. 9

Předplatné časové jízdné pro dopravně připojené obce

Průběžné s volbou počátku data platnosti

Cena

7-denní   základní

220,- Kč

7-denní   zlevněné

110,- Kč

Měsíční   základní

580,- Kč

Měsíční   zlevněné

280,- Kč

3-měsíční   základní

1 550,- Kč

3-měsíční   zlevněné

720,- Kč

Pololetní základní

2 820,- Kč

Pololetní   zlevněné

1 410,- Kč

Roční   základní

5 300,- Kč

Roční   zlevněné

2 650,- Kč

Roční   senior nad 70 let

100,- Kč

Roční   pro držitele ocenění ČČK Zlatý kříž 3. třídy

500,- Kč

Kalendářní

Cena

12ti   měsíční školní (od 1. září do 31. srpna následujícího roku)

1 950,- Kč

Roční   pro zaměstnance DpmHK, a.s.

350,- Kč

Čl. 10

Zlevněné jízdné

Zlevněné jednotlivé i předplatné časové jízdné se poskytuje dětem a žákům plnícím povinnou školní docházku ve věku od 6 do 15 let a občanům nad 65 let věku. Zlevněné předplatné časové jízdné dle článku 3 až 9 se poskytuje žákům základních, středních škol a studentům vysokých škol ve věku od 15 do 26 let. Nárok se prokazuje dokladem o studiu. Nárok získání zlevněné jízdenky pro držitele ocenění Českého červeného kříže Zlatý kříž 3. třídy prokazuje žadatel diplomem nebo průkazkou na předprodejním místě.

Čl. 11

Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují:

-           děti do šesti let

-          držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ včetně průvodce

-          držitelé průkazu „PTP“, „KPV“ a členové Českého svazu bojovníků za svobodu a členové Československé obce legionářské,

-          zavazadla, dětský kočárek a jízdní kola dle „Smluvních přepravních podmínek pro přepravu ve vozidlech městské hromadné dopravy v Hradci Králové“

-          jedna osoba doprovázející dítě do tří let věku (věk dítěte je prokazován průkazem zdravotní pojišťovny, občanským průkazem rodiče, rodným listem nebo cestovním pasem)

-          pes

-          v úseku mezi zastávkami Terminál HD a Hlavní nádraží

Čl. 12

Zrušovací ustanovení

Nařízení města Hradec Králové 8/2013 o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích, vydané usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2013/1317 ze dne 19. 10. 2013 a

Nařízení města Hradec Králové 7/2014 o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích, vydané usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2014/1380 ze dne 9. 12. 2014, se tímto nařízením zrušují.

Čl. 13

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016.

Hradec Králové ……………………

         PhDr. Romana Lišková                                                           MUDr. Zdeněk Fink

            náměstek primátora                                                                     primátor

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty