Nařízení města Hradec Králové č. 2/2011

o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě  Hradec Králové a v dopravně připojených obcích

Rada města Hradec Králové usnesením č. RM/2011/894 ze dne 2. 8. 2011 vydala na základě § 4a odst. 1 zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Tímto nařízením se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě (MHD) platné od 1. 9. 2011 ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích provozované Dopravním podnikem města Hradec Králové, a.s. se sídlem Pouchovská 153, Hradec Králové, PSČ 500 03.

Čl. 2

Městská hromadná doprava v Hradci Králové se sestává ze dvou tarifních pásem. Do I. tarifního pásma patří území města Hradec Králové, II. tarifní pásmo  tvoří dopravně připojené obce Běleč nad Orlicí, Divec, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky a Vysoká nad Labem..

Čl. 3

Ceny jízdného jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

Čl. 4

Jednotlivé jízdné pro jedno pásmo

Platí pro jízdu v I. nebo II. tarifním pásmu.

Papírové jízdenky

Cena

Jednotlivé jízdné základní

15,- Kč

Jednotlivé jízdné zlevněné

9,- Kč

Úhrada jízdného z elektronické peněženky čipové karty

Cena

Jednotlivé jízdné základní

12,- Kč

Jednotlivé jízdné na 2 zastávky

6,- Kč

Jednotlivé jízdné základní pro druhou jízdu (1)

6,- Kč

Jednotlivé jízdné zlevněné

7,- Kč

Jednotlivé jízdné zlevněné pro druhou jízdu (1)

4,- Kč

Čl. 5

Časové jízdné pro I. pásmo

Platí pro jízdu v  I. tarifním pásmu. Pro jízdu ve II. tarifním pásmu  je nutné k tomuto časovému jízdnému dokoupit jednotlivé jízdné – „Doplatek k časovému jízdnému“, a to buď úhradou z elektronické peněženky čipové karty, nebo v hotovosti u řidiče.

Průběžné s volbou počátku data platnosti

Cena

Jednodenní přenosné

65,- Kč

Měsíční přenosné

520,- Kč

7-denní základní

160,- Kč

14-denní základní

240,- Kč

Měsíční základní

420,- Kč

3-měsíční základní

1 120,- Kč

7-denní zlevněné

80,- Kč

14-denní zlevněné

120,- Kč

Měsíční zlevněné

210,- Kč

3-měsíční zlevněné

560,- Kč

Kalendářní

Cena

Pololetní základní

2 100,- Kč

Roční základní

3 460,- Kč

Pololetní zlevněné

1 050,- Kč

10ti měsíční školní

1 480,- Kč

Roční zlevněné

1 730,- Kč

Čl. 6

Jednotlivé jízdné pro dvě pásma

Platí pro jízdu v obou tarifních pásmech.

Papírové jízdenky

Cena

Jednotlivé jízdné zlevněné

10,- Kč

Úhrada jízdného z elektronické peněženky čipové karty

Cena

Jednotlivé jízdné základní

15,- Kč

Jednotlivé jízdné na 2 zastávky

6,- Kč

Jednotlivé jízdné základní pro druhou jízdu (1)

9,- Kč

Jednotlivé jízdné zlevněné

9,- Kč

Jednotlivé jízdné zlevněné pro druhou jízdu (1)

6,- Kč

Doplatek k časovému jízdnému pro I. pásmo pro jízdu v obou pásmech

7,- Kč

Jízdné na noční lince

20,- Kč

1) Jízdné je určeno pro držitele čipové karty při přestupu a přihlášení kartou ve druhém vozidle MHD v  časovém intervalu určeném pro přestup se zvýhodněnou cenou.

Délka intervalu pro přestup

období

od – do

35 minut

Pracovní dny

04:00 -19:00 hod.

50 minut

Pracovní dny

19:00 - 04:00 hod.

50 minut

Sobota, neděle, svátky

bez omezení

Čl. 7

Časové jízdné pro dvě pásma

Platí pro jízdu v obou tarifních pásmech.

Průběžné s volbou počátku data platnosti

Cena

Jednodenní přenosné

85,- Kč

Měsíční přenosné

690,- Kč

7-denní základní

200,- Kč

14-denní základní

320,- Kč

Měsíční základní

560,- Kč

3-měsíční základní

1 500,- Kč

7-denní zlevněné

100,- Kč

14-denní zlevněné

160,- Kč

Měsíční zlevněné

280,- Kč

3-měsíční zlevněné

750,- Kč

Kalendářní

Cena

Pololetní základní

2 820,- Kč

Roční základní

5 300,- Kč

Pololetní zlevněné

1 410,- Kč

10ti měsíční školní

1 950,- Kč

Roční zlevněné

2 650,- Kč

Senioři a držitelé Janského plakety

Měsíční senior nad 70 let

100,- Kč

Čtvrtletní senior nad 70 let

200,- Kč

Roční senior nad 70 let

500,- Kč

Roční pro držitele Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského

500,- Kč

Čl. 8

Zlevněné jízdné

Zlevněné jednotlivé i časové jízdné se poskytuje dětem a žákům plnícím povinnou školní docházku ve věku od 6 do 15 let a občanům nad 65 let věku.

Zlevněné časové jízdné se poskytuje žákům základních, středních škol a studentům vysokých škol ve věku od 15 do 26 let.

Čl. 9

Jízdné hrazené u řidičů ve vozidlech  MHD v hotovosti

Jízdné hrazené u řidičů ve vozidlech MHD v hotovosti

Cena

Jednotlivé jízdné základní – platí pro jízdu v I. nebo II. pásmu

15,- Kč

Jednotlivé jízdné základní – platí pro jízdu v obou pásmech

18,- Kč

Jednodenní – platí pro jízdu v I. nebo II. pásmu

65,- Kč

Jízda na noční lince

20,- Kč

Doplatek k časovému jízdnému pro I. pásmo pro jízdu v obou pásmech

15,- Kč

Čl. 10

Ostatní jízdné

Ostatní časové jízdné pro dvě pásma

Cena

Pro zaměstnance DPmHK,a.s. na kalendářní rok, v obou pásmech

350,- Kč

Přeprava psů bez schránky

Jednotlivé jízdné

Cena

Jednotlivé jízdné pro dvě pásma – papírová jízdenka

10,- Kč

Jednotlivé jízdné pro dvě pásma – elektronická peněženka

9,- Kč

Časové jízdné pro dvě pásma

Cena

Přepravné pro psa 1-měsíční s volbou počátku data platnosti

150,- Kč

Přepravné pro psa 3-měsíční s volbou počátku data platnosti

300,- Kč

Přepravné pro psa pololetní

500,- Kč

Čl. 11

Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují:

- děti do šesti let

- držitelé průkazu „ZTP“  a  „ZTP/P“ včetně průvodce a psa2)

- držitelé průkazu „PTP“,  „KPV“ a členové Českého svazu bojovníků za svobodu

- zavazadla, dětský kočárek a jízdní kola dle „Smluvních přepravních podmínek pro přepravu ve vozidlech městské hromadné dopravy v Hradci Králové.“

Čl. 12

Zrušovací ustanovení

Nařízení města Hradec Králové 8/2009 o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích, vydané usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2009/1493 ze dne 1. 12. 2009, se zrušuje ke  dni 31. 8. 2011.

Čl. 13

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15 dnem po dni jeho vyhlášení.

Hradec Králové  2.srpna 2011

Ing. Martin Soukup                                                              MUDr. Zdeněk Fink

náměstek primátora                                                                     primátor

2)    Výměr Ministerstva financí ČR, kterým se vydává zboží s regulovanými cenami

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty