Nařízení č. 9/2004 Statutárního města Hradec Králové

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Hradec Králové se na svém zasedání dne 8.6.2004 usnesla vydat podle ustanovení § 25 odst. 1, 2 a § 48 odst. 2 písmeno b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písmeno d) zákona 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Předmět a působnost

(1) Město Hradec Králové vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (§ 25 odst.2 lesního zákona).

(2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který je tvořen katastrálními územími následujících obcí:

p. č. katastrální území správní obec
1 Benátky Benátky
2 Blešno Blešno
3 Boharyně Boharyně
4 Bříza u Všestar Všestary
5 Bukovina u Hradce Králové Černilov
6 Černilov Černilov
7 Číbuz Skalice
8 Čistěves Čistěves
9 Divec Divec
10 Dlouhé Dvory Střezetice
11 Dobřenice Dobřenice
12 Dohalice Dohalice
13 Dolní Neděliště Neděliště
14 Dolní Přím Dolní Přím
15 Hněvčeves Hněvčeves
16 Horní Dohalice Dohalice
17 Horní Neděliště Neděliště
18 Horní Přím Dolní Přím
19 Hořiněves Hořiněves
20 Hrádek u Nechanic Hrádek u Nechanic
21 Hřibsko Stěžery
22 Hubíles Smržov
23 Hvozdnice Hvozdnice
24 Chlum u Hradce Králové Všestary
25 Chlumec nad Cidlinou Chlumec nad Cidlinou
26 Chudeřice Chudeřice
27 Jeníkovice u Hradce Králové Jeníkovice u Hradce Králové
28 Káranice Káranice
29 Klamoš Klamoš
30 Kosice Kosice
31 Kosičky Kosičky
32 Kratonohy Kratonohy
33 Kunčice u Nechanic Kunčice u Nechanic
34 Lejšovka Lejšovka
35 Levín nad Cidlinou Olešnice
36 Libčany Libčany
37 Libníkovice Libníkovice
38 Librantice Librantice
39 Libřice Libřice
40 Lípa u Hradce Králové Všestary
41 Lišice Lišice
42 Lodín Lodín
43 Lochenice Lochenice
44 Lovčice u Nového Bydžova Lovčice u Nového Bydžova
45 Lubno u Nechanic Nechanice
46 Lučice u Chlumce nad Cidlinou Chlumec nad Cidlinou
47 Máslojedy Máslojedy
48 Michnovka Kratonohy
49 Nechanice Nechanice
50 Nepasice Třebechovice pod Orebem
51 Nerošov Nechanice
52 Nové Město nad Cidlinou Nové Město nad Cidlinou
53 Pamětník Chlumec nad Cidlinou
54 Piletice Hradec Králové
55 Písek u Chlumce nad Cidlinou Písek u Chlumce nad Cidlinou
56 Plácky Hradec Králové
57 Plotiště nad Labem Hradec Králové
58 Polánky nad Dědinou Třebechovice pod Orebem
59 Popovice u Nechanic Třesovice
60 Pouchov Hradec Králové
61 Probluz Dolní Přím
62 Předměřice nad Labem Předměřice nad Labem
63 Převýšov Převýšov
64 Pšánky Pšánky
65 Puchlovice Puchlovice
66 Radíkovice Radíkovice
67 Radostov Radostov
68 Rodov Smiřice
69 Rosnice u Všestar Všestary
70 Roudnice Roudnice
71 Rozběřice Všestary
72 Rusek Hradec Králové
73 Sadová u Sovětic Sadová u Sovětic
74 Sendražice u Smiřic Sendražice u Smiřic
75 Skalice u Smiřic Skalice
76 Skalička nad Labem Skalice
77 Slatina u Hradce Králové Hradec Králové
78 Slezské Předměstí Hradec Králové
79 Smiřice Smiřice
80 Smržov u Smiřic Smržov u Smiřic
81 Sobětuš Nechanice
82 Sovětice Sovětice
83 Stará Voda Stará Voda
84 Staré Nechanice Nechanice
85 Stěžery Stěžery
86 Stěžírky Stěžery
87 Střezetice Střezetice
88 Suchá u Nechanic Nechanice
89 Světí Světí
90 Svobodné Dvory Hradec Králové
91 Syrovátka Syrovátka
92 Štěnkov Třebechovice pod Orebem
93 Štít Klamoš
94 Těchlovice u Hradce Králové Těchlovice u Hradce Králové
95 Trávník u Osic Osice
96 Trnava Boharyně
97 Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem
98 Třesovice Třesovice
99 Tůně u Nechanic Nechanice
100 Újezd u Hradce Králové Černilov
101 Věkoše Hradec Králové
102 Vrchovnice Vrchovnice
103 Všestary Všestary
104 Výrava Výrava
105 Želí Libčany
106 Želkovice Hořiněves
107 Jílovice u Českého Meziříčí Jílovice u Českého Meziříčí
108 Vysoký Újezd nad Dědinou Vysoký Újezd nad Dědinou
109 Klášter nad Dědinou Ledce
110 Městec Očelice
111 Očelice Očelice
112 Ledce Ledce
113 Obědovice Obědovice
114 Zvíkov Boharyně(3) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 2
Práva vlastníků

(1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí písemně (popřípadě ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov, včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář.

(2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

Článek 3
Termín připomínek a převzetí osnov

(1) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31.7.2004

(2) V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

(3) Magistrát města Hradec Králové oznámí veřejnou vyhláškou lhůtu a místo, kde vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho lesa. Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna na úředních deskách obecních úřadů v zařizovacím obvodu.

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15.dnem po jeho vyhlášení a platí do dne 31.12.2006

V Hradci Králové dne : 8. 6. 2004


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města Hradec Králové

Ing. Otakar Divíšek
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty