Nařízení č. 8/2009 města Hradec Králové

o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích

Rada města Hradec Králové usnesením č. RM/2009/1493 ze dne 1. 12. 2009 vydala na základě § 4a odst. 1 zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Tímto nařízením se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě (MHD) ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích provozované Dopravním podnikem města Hradec Králové, a.s. se sídlem Pouchovská 153, Hradec Králové, PSČ 500 03.

Článek 2

Městská hromadná doprava v Hradci Králové sestává ze dvou tarifních pásem. Do I. tarifního pásma patří území města Hradec Králové, II. tarifní pásmo tvoří dopravně připojené obce Vysoká nad Labem, Předměřice nad Labem, Lochenice, Stěžery, Běleč nad Orlicí a Divec.

Článek 3

Ceny jízdného jsou uvedeny včetně snížené sazby DPH.

Článek 4
Jednotlivé jízdné pro jedno pásmo

Platí pro jízdu v I. nebo II. tarifním pásmu.

Papírové jízdenky Cena
Jednotlivé jízdné základní 14,- Kč
Jednotlivé jízdné zlevněné 8,- Kč
Úhrada jízdného z elektronické peněženky čipové karty Cena
Jednotlivé jízdné základní 10,- Kč
Jednotlivé jízdné na 2 zastávky 5,- Kč
Jednotlivé jízdné základní pro druhou jízdu 4,- Kč
Jednotlivé jízdné zlevněné 6,- Kč
Jednotlivé jízdné zlevněné pro druhou jízdu 3,- Kč


Článek 5
Časové jízdné pro I. pásmo

Platí pro jízdu v I. tarifním pásmu. Pro jízdu ve II. tarifním pásmu je nutné k tomuto časovému jízdnému dokoupit jednotlivé jízdné – „Doplatek pro dvě pásma“, a to buď úhradou z elektronické peněženky čipové karty nebo v hotovosti u řidiče.

Průběžné s volbou počátku data platnosti Cena
Jednodenní přenosné 60,- Kč
Měsíční přenosné 510,- Kč
7-denní základní 140,- Kč
14-denní základní 210,- Kč
Měsíční základní 370,- Kč
3-měsíční základní 1000,- Kč
7-denní zlevněné 70,- Kč
14-denní zlevněné 100,- Kč
Měsíční zlevněné 180,- Kč
3-měsíční zlevněné 500,- Kč
Kalendářní Cena
Pololetní základní 1 870,- Kč
Roční základní 3 060,- Kč
Pololetní zlevněné 930,- Kč
10ti měsíční školní 1 380,- Kč
Roční zlevněné 1 530,- Kč


Článek 6
Jednotlivé jízdné pro dvě pásma

Platí pro jízdu v obou tarifních pásmech.

Papírové jízdenky Cena
Jednotlivé jízdné základní (prodej výhradně u řidiče MHD) 15,- Kč
Jednotlivé jízdné zlevněné 9,- Kč
Úhrada jízdného z elektronické peněženky čipové karty Cena
Jednotlivé jízdné základní 14,- Kč
Jednotlivé jízdné na 2 zastávky 5,- Kč
Jednotlivé jízdné základní pro druhou jízdu (1) 8,- Kč
Jednotlivé jízdné zlevněné 8,- Kč
Jednotlivé jízdné zlevněné pro druhou jízdu (1) 5,- Kč
Doplatek pro dvě pásma 5,- Kč
Jízdné na noční lince 20,- Kč

1) Jízdné je určeno pro držitele čipové karty při přestupu a přihlášení kartou ve druhém vozidle MHD v časovém intervalu určeném pro přestup se zvýhodněnou cenou.

Délka intervalu pro přestup období od - do
35 minut Pracovní dny 04:00 -19:00 hod.
50 minut Pracovní dny 19:00 - 04:00 hod.
50 minut Sobota, neděle, svátky bez omezení


Článek 7
Časové jízdné pro dvě pásma

Platí pro jízdu v obou tarifních pásmech.

Průběžné s volbou počátku data platnosti Cena
Jednodenní přenosné 80,- Kč
Měsíční přenosné 680,- Kč
7-denní základní 180,- Kč
14-denní základní 280,- Kč
Měsíční základní 490,- Kč
3-měsíční základní 1 330,- Kč
7-denní zlevněné 90,- Kč
14-denní zlevněné 140,- Kč
Měsíční zlevněné 240,- Kč
3-měsíční zlevněné 660,- Kč
Kalendářní Cena
Pololetní základní 2 510,- Kč
Roční základní 4 730,- Kč
Pololetní zlevněné 1 250,- Kč
10ti měsíční školní 1 850,- Kč
Roční zlevněné 2 360,- Kč
Senioři a držitelé Janského plakety Cena
Měsíční senior nad 70 let 50,- Kč
Čtvrtletní senior nad 70 let 100,- Kč
Roční senior nad 70 let 300,- Kč
Roční pro držitele Janského plakety 300,- Kč


Článek 8
Zlevněné jízdné

Zlevněné jednotlivé i časové jízdné se poskytuje dětem a žákům plnícím povinnou školní docházku ve věku od 6 do 15 let a občanům nad 65 let věku.
Zlevněné časové jízdné se poskytuje žákům základních, středních škol a studentům vysokých škol ve věku od 15 do 26 let.

Článek 9
Jízdné hrazené u řidičů ve vozidlech MHD v hotovosti

Jízdné hrazené u řidičů ve vozidlech MHD v hotovosti Cena
Jednotlivé jízdné základní – platí pro jízdu v obou tarifních pásmech 15,- Kč
Jízda na noční lince 20,- Kč
Doplatek pro dvě pásma 7,- Kč


Článek 10
Ostatní jízdné

Ostatní časové jízdné pro dvě pásma Cena

Pro zaměstnance DPmHK,a. s. na kalendářní rok, platí pro jízdu v obou tarifních pásmech

350,- Kč
Přeprava psů bez schránky
Jednotlivé jízdné Cena
Jednotlivé jízdné pro jedno pásmo – papírová jízdenka 8,- Kč
Jednotlivé jízdné pro jedno pásmo – elektronická peněženka 6,- Kč
Jednotlivé jízdné pro dvě pásma – papírová jízdenka 9,- Kč
Jednotlivé jízdné pro dvě pásma – elektronická peněženka 8,- Kč
Časové jízdné pro dvě pásma Cena
Přepravné pro psa 1-měsíční s volbou počátku data platnosti 100,- Kč
Přepravné pro psa 3-měsíční s volbou počátku data platnosti 200,- Kč
Přepravné pro psa pololetní 350,- Kč


Článek 11
Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují :

  • děti do šesti let
  • představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, pokud tak určí zvláštní právní předpis 2) držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ včetně průvodce a psa
  • držitelé průkazu „PTP“, „KPV“ a členové Českého svazu bojovníků za svobodu
  • zavazadla, dětský kočárek a jízdní kola dle „Smluvních přepravních podmínek pro přepravu ve vozidlech městské hromadné dopravy v Hradci Králové.“


Článek 12
Zrušovací ustanovení

Nařízení města Hradec Králové 3/2009 o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích, vydané usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2009/591 ze dne 5. května 2009, se zrušuje ke dni 31. 12. 2009.

Článek 13
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.

V Hradci Králové 2. 12. 2009.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Pavla Finfrlová
náměstkyně primátora


2) Výměr Ministerstva financí ČR, kterým se vydává zboží s regulovanými cenami

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty