Nařízení č. 6/2004 Statutárního města Hradec Králové

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001 Města Hradec Králové o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Hradce Králové na určených místních komunikacích a jejich úsecích ve znění nařízení č. 5/2001

Rada města Hradec Králové podle § 102, odst. 2 písm., d) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ustanovením § 23 odst., 1 písm., a) a c) Zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů schválila svým usnesením č. 464/2004 ze dne 4. května 2004 toto obecně závazné nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001 Města Hradec Králové o cenách za placené stání silničních motorových a přípojných vozidel ve vymezených oblastech města Hradce Králové na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích ve znění nařízení č. 5/2001.

Článek 1

Dosavadní text článku 2. odst. 1) se nahrazuje textem

1) Pro stání dle odst.1) čl.1.

a) Prostřednictvím parkovacích automatů

v oblasti centra města
sazba za stání hodinová 10,- Kč
sazba za stání minimální 5,- Kč za 30 minut
v městské památkové rezervaci
sazba za stání 10,- Kč za první 1/2 hodinu
15,- Kč za každou další 1/2 hodinu
v oblasti Moravské Předměstí - Třebeš
sazba za stání hodinová 5,- Kč
sazba za stání minimální 3,- Kč za 30 minutČlánek 2
Závěrečná ustanovení

1) Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2004


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Otakar Divíšek
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty