Nařízení č. 6/2001 města Hradec Králové

kterým se provádí změna č. 4 vyhlášky 2/1999 města Hradec Králové o tržním řádu

Rada města na svém zasedání konaném dne  20.11.2001 schválila usnesením č. 1145/2001  změnu  č. 4 vyhláška 2/1999 o tržním řádu

Změna v článku 14

Článek 14
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doplňuje se:
Ruší se Vyhláška č. 4/2000, o změně č. 3 Vyhlášky č. 2/1999 města Hradec Králové o tržním řádu

Změna v příloze č.1

PŘÍLOHA č.1  VYMEZENÍ TRŽNIC A TRŽIŠŤ

V územním obvodu  města se vymezují:

Vypouští se bod č.7 tržiště v ulici S.K.Neumanna u čp. 948 – dvorní část, s časovým omezením do 31.12.2001.

Účinnost ode dne  1.1.2002

Hradec Králové  26. 11. 2001


Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty