Nařízení č. 4/1999 města Hradec Králové

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/97 města Hradec Králové o provádění zimní údržby na místních komunikacích

Rada města Hradec Králové podle ustanovení § 45 písm.l) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, schválila svým usnesením ze dne 19.10.1999 toto nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/97 města Hradec Králové o provádění zimní údržby na místních komunikacích.

Článek 2
Vymezení úseků

V tomto článku v odstavci 2. - první část první věty ve znění "Místní komunikace IV. tř. - nemotoristické (dále jen chodníky) se rozdělují na komunikace , u nichž odstranění závad ve schůdnosti, vzniklých znečištěním, náledím nebo sněhem, odstraňují:"

se ruší a nahrazuje se :

"Místní komunikace IV. tř. - nemotoristické (dále jen chodníky) se rozdělují na komunikace , u nichž za odstranění závad ve schůdnosti, vzniklých znečištěním, náledím nebo sněhem, odpovídají:"

V tomto článku v odstavci 2. - druhá věta ve znění

"Tyto komunikace jsou uvedeny v Plánu zimní údržby místních komunikací".
se ruší a nahrazuje se :

"Tyto komunikace jsou uvedeny v příloze č.2.".

Článek 4
Všeobecné podmínky

V tomto článku v odstavci 1. se vypouští slova "silnic a".

Článek 6
Závěrečná ustanovení

V tomto článku se doplňuje nařízení textem:

"Přílohou č.1 nařízení je seznam místních komunikací, na nichž se neprovádí zimní údržba.
Přílohou č.2 nařízení je seznam místních komunikací IV. - chodníků, na nichž Technické služby v zimním období zajišťují schůdnost."

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Ing. Oldřich Vlasák  
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora


Příloha č. 1 k nařízení č. 4/1999 Seznam místních komunikací, na nichž se neprovádí zimní údržba 
 
Seznam místních komunikací  III.třídy na nichž se neprovádí zimní údržba

OBLAST č. 1

Centrum, Orlické nábřeží, Farářství, Pražské Předměstí, Staré město,Labská kotlina, Labská kotlina II.
název místní komunikace vymezení úseku městská část
Akademika Heyrovského      centrum
Albertova        Pražské Předměstí
Ambrožova        centrum
Balbínova  Orlické nábřeží
Bohuslava Martinů      Pražské Předměstí
Bozděchova        Pražské Předměstí
Boženy Němcové       Pražské Předměstí
Dlouhá        Staré Město
Dobrovského        Pražské Předměstí
Drahoňovského       Pražské Předměstí
Družstevní        Pražské Předměstí
Erbenova        Pražské Předměstí
Farářství        Farářství
Fibichova        Pražské Předměstí
Fráni Šrámka        Labská kotlina
Franušova        Staré Město
Gebauerova        Labská kotlina II.
Hálkova        Pražské Předměstí
Heřmanova        Orlické nábř.
Honkova (část)   od ul.Kuklenská po ul.    Pražské Předměstí
   Pardubickou     Pražské Předměstí
Hostivítova        centrum
Hradební        centrum
Hybešova        Pražské Předměstí
Chmelova        centrum
Ivana Olbrachta      Pražské Předměstí
Jana Koziny        centrum
Jana Krušinky        Pražské Předměstí
Janáčkova        Pražské Předměstí
Jičínská        Pražské Předměstí
Kampánova  Labská kotlina II.
Karla Čapka        Pražské Předměstí
Karla Tomana   Staré Město
Karolíny Světlé   Pražské Předměstí
Klicperova   Staré Město
Klumparova (část) mezi ul.Střeleckou a Mánesovou  centrum
Kollárova   Pražské Předměstí
Kotěrova   centrum
Křižíkova  centrum
Ludovíta Štůra   centrum
Mánesova              od ul.V Likách po ul.Nerudova   centrum
(část)                      od ul.Klumpar.po Baťkovo nám.   centrum
Mařákova   Pražské Předměstí
Medkova   Farářství
Mikoláše Alše   Pražské Předměstí
Na Hradě   Staré Město
Na Kropáčce   Staré Město
Na Okrouhlíku        mezi ul.Dvořákova a Vocelova-   Pražské Předměstí
(část)                       za ul.Dvořákova
Na Rybárně (část)   mezi Rašínovou tř. a Labem    Labská kotlina II.
(část) 
Nerudova                od ul.Mánesovy po Všehrdovu   Pražské Předměstí
(část)                       a dále ke trati
Odlehlá   Farářství
Opatovická   Pražské Předměstí
Orlické nábř.  Orlické nábř.
Oskara Nedbala   Pražské Předměstí
Otakara Březiny   centrum
Palackého   centrum
Pavla Hanuše   centrum
Plácelova   Orlické nábř.
Polákova   Pražské Předměstí
Prokopa Holého  Pražské Předměstí
Průmyslova         od ul.Resslova po ul.Škropova   centrum
Radoušova   Staré Město
Raisova   Pražské Předměstí
Rautenkraucova   Orlické nábř.
Rokycanova   centrum
Rokytanského   Staré Město
Říční                    Vančurovo nám.a podél Labe   Pražské Předměstí
Sedláčkova   Pražské Předměstí
17.listopadu   centrum
Seydlerova   Labská kotlina II.
Sladkovského       mezi ul.Nádražní a Hořickou   Pražské Předměstí
Smetanovo nábř.   od nám.5.května po ul. Říční  centrum
(část)
Sokolovská   Farářství
Soukenická   Staré město
Sovova   Pražské Předměstí
Sušilova   Pražské Předměstí
Škroupova   centrum
Šmeralova   Pražské Předměstí
Šmilovského   Pražské Předměstí
Špitálská   Staré Město
Švehlova              pěší zóna   centrum
Tomkova   Staré město
Trutnovská   Pražské Předměstí
Třebízského   Labská kotlina II.
Turinského   Labská kotlina II.
Tylovo nábř.        od Pražského mostu   centrum
 (část)                   ke gymnáziu
U Fotochemy   Pražské Předměstí
U Kavalíru           od ul.Hradební k Malšovickému   centrum
 (část)                   mostu
U Koruny   Pražské Přdměstí
U Labe   Farářství
U Soudu (část)     od ul.Hradební po Kubištovy sady  centrum
 U Zvoničky   Pražské Předměstí
Úzká   Staré Město
Václavkova   Farářství
Vocelova   Pražské Předměstí
Vrchlického        od křiž. Polákova- Gočárova   centrum
 (část)
Všehrdova   Pražské Předměstí
Vydrova   Farářství
Wintrova   Farářství
Zámenhofova   Pražské Předměstí
Zeyerova   Labská kotlina II.
Zieglerova   centrum
Želivského    centrum

OBLAST č. 2

Malšovice, Malšova Lhota, Svinary,
název místní komunikace vymezení úseku   městská část
Adolfa Doležala      Malšovice
Akátová        Malšova Lhota
Antala Staška        Malšovice
Bělečská        Malšova Lhota
Bezová        Malšova Lhota
Borová        Svinary
Břidličná        Svinary
Cejpova        Malšovice
Citrusová        Svinary
Dubinská        Svinary
Dubová        Malšovice
Fr.Šubrta        Malšovice
Fučíkova        Malšovice
Gollova        Malšovice
Holubova       Malšovice
Hrdého        Malšovice
Jandova        Malšovice
K Aleji        Malšovice
K Borku        Svinary
K Břízkám        Malšova Lhota
K Lesu        Svinary
K Osadě        Malšovice
Kaštanová        Malšovice
Ke Splavu        Svinary
Klášterského        Malšovice
Kmochova        Malšovice
Kpt.Fechtnera        Malšovice
Krapkova        Malšovice
Květná        Svinary
Leknínova        Malšova Lhota
Malinová        Svinary
Miroslava Hájka       Malšovice
Miřiovského        Malšovice
Moravská        Malšovice
Na Hrázce        Malšovice
Na Konečné        Malšovice
Na Kotli              (vnitroblok) od ul. Fučíkova po ul.  Malšovice
  F.A.Šubrta
Na Sádkách        Svinary
Na Stávku        Svinary
Ostrovní        Svinary
Pekařova (část)   od ul. F.Šubrta po ul.Mrštíkovu  Malšovice
Písečná        Malšovice
Pod Haltýřem        Svinary
Přespolní        Malšovice
Přímská        Malšovice
Růženy Jesenské       Malšovice
Sadová        Malšova Lhota
Sádovská       Malšova Lhota
Slatinská             od I/11 po ul.Svinarská    Svinary
Sportovní        Malšovice
Stříbrná        Svinary
Sukova        Malšovice
Šemberova        Malšovice
Šípková        Svinary
Štechova        Malšovice
Točná         Svinary
U Pastvišť        Malšovice
U Střelnice        Malšovice
U Vody        Svinary
Vachkova        Malšovice
Za Humny        Malšovice
Za Lípou        Malšovice
Zahradnická        Svinary
Zákrejsova        Malšovice
Zámostí        Malšovice

OBLAST č. 3

Moravské Předměstí, Nový Hradec Králové, Třebeš, Roudnička,
název místní komunikace        vymezení úseku    městská část
Anežky Malé        Mor.Předměstí
Bendlova        NHK
Blodkova         od ul.Pod Strání po Lesopark   Moravské Předměstí
Boleslavova        NHK
Brožíkova        Moravské Předměstí
Červeného        Moravské Předměstí
Dobroslavova        Moravské Předměstí
Domečkova        Moravské Předměstí
Durychova        Moravské Předmestí
Exnárova        Moravské Předměstí
Formánkova        Moravské Předměstí
Fričova        Moravské Předměstí
K Cikánu        NHK
K Chatám        Roudnička
K Hvězdárně        NHK
K Labi        Třebeš
K Polabinám        Roudnička
K Rybníku        Roudnička
Ke Křížku        Roudnička
Kejzlarova        Moravské Předměstí
Křivá         Třebeš
Kyjovská        Moravské Předměstí
Lesní         NHK
Machkova        Třebeš
Mandysova        Moravské Předměstí
Marie Majerové       Třebeš
Marie Pujmanové       Třebeš
Na Břehách        Třebeš
Na Cvičišti        Moravské Předměstí
Na Dřevěnce        NHK
Na Jezírkách        Třebeš
Na Pískách        Třebeš
Na Plachtě        Moravské Předměstí
Na Potoce        Třebeš
Na Rozhraní        Moravské Předměstí
Na Úvoze        NHK
Na Výsluní        NHK
Nad Rozárkou       NHK
Nad Rybníky        NHK
Okrajová        Třebeš
Oldřichova        Moravské Předměstí
Partyzánská        NHK
Pěšinova        NHK
Pod Lesem        Roudnička
Pod Zámečkem mezi ul.Palachova až    Moravské Předměstí
(část)    ul.Slunečná
Potoční        Moravské Předměstí
Prašingerova        NHK
profesora Smotlachy       NHK
Prostějovská        Moravské Předměstí
Přemyslova        NHK
Příčná         Třebeš
Roudničská   zbývající část od točny   Roudnička
(část)    MHD po les
Rybářská        Třebeš
Selicharova        Moravské Předměstí
Sezemická        Moravské Předměstí
Slunečná        Moravské Předměstí
Souběžná        Moravské Předměstí
Střední        NHK
Suchého        Moravské Předměstí
Svatovácl.nám  mimo točny MHD    NHK
Svitavská        Moravské Předměstí
Šantrochova        Moravské Předměstí
Šeříková        NHK
Ševčíkova        Třebeš
Školská        Třebeš
Štolbova        Moravské Předměstí
Tovární        Moravské Předměstí
U Myslivny        NHK
Urxova        Moravské Předměstí
Ve Svahu        Roudnička
Velehradská        Moravské Předměstí
Viničná        NHK
Vysocká        Moravské Předměstí

OBLAST č. 4

Slezské Předměstí, Orlická kotlina, Rusek, Slatina, Pouchov, Věkoše
název místní komunikace vymezení úseku    městská část
Bieblova  od ul.Zeměděl.po ul.Kladská    Slezské Předměstí
Bidlova        Orlická kotlina
Blahoslavova        Slezské Předměstí
Brandlova        Slezské Předměstí
bratří Čapků        Slezské Předměstí
Březová        Slezské Předměstí
Černilovská        Rusek
Dřevařská        Slezské Předměstí
Gagarinova  mezi Severní a Tř.SNP    Slezské Předměstí
Gruzínská        Věkoše
Holečkova        Slezské Předměstí
Jánošíkova        Slezské Předměstí
Jarošova        Orlická kotlina
Javorová       Slezské Předměstí
Ječná         Slezské Předměstí
Kaplířova        Slezské Předměstí
Kladská  (příjezdová k Feroně)    Slezské Předměstí
Kociánovice        Slezské Předměstí
Kovová  skl.oblast     Slezské Předměstí
Krátká         Slezské Předměstí
Kubelíkova        Slezské Předměstí
Kyjevská        Věkoše
Lidická        Slezské Předměstí
Lomená        Věkoše
Luční         Slezské Předměstí
Lužická        Slezské Předměstí
Malá         Pouchov
Markovická        Slezské Předměstí
Mokrá         Slatina
Myslbekova        Slezské Předměstí
Na Barvínku        Věkoše
Na Drážkách        Slezské Předměstí
Na Dubech        Pouchov
Na Humpolci        Rusek
Na Kopečku        Věkoše
Na Letné        Slezské Předměstí
Na Mlejnku        Slezské Předměstí
Na Ohradě        Slatina
Na Paloukách        Rusek
Na Rybníce        Rusek
Na Střezině        Slezské Předměstí
Na Valince        Rusek
Na Zahrádkách  po ul.Truhlářskou,mezi ul.   Věkoše
(část)    K Zastávce a hřbitovem
Nad Oborou        Věkoše
Nálepkova        Orlická kotlina
Obchodní        Pouchov
Orebská        Slezské Předměstí
Orlická        Slezské Předměstí
Panelová        Slezské Předměstí
Polní         Slezské Předměstí
Požární        Slezské Předměstí
Rusecká        Pouchov
Růženy Naskové       Věkoše
Skupova        Orlická kotlina
Sládkova        Slezské Předměstí
Slavíčkova        Slezské Předměstí
Slezská        Slezské Předměstí
Smiřická        Věkoše
Stará Polní        Slezské Předměstí
Stavební        Slezské Předměstí
Svinarská od ul.Obecní po ul.     Slatina
(část)   Podhůrskou      Slatina
Široká         Věkoše
Školní         Slatina
Švabinského        Slezské Předměstí
Tichá         Slezské Předměstí
Topolová        Slezské Předměstí
Trávní         Slezské Předměstí
Truhlářská  mezi ul.Kyjevskou a     Věkoše
(část)   Na Zahrádkách     Věkoše
Třebechovická       Slezské Předměstí
U Háječku        Slezské Předměstí
U Jednoty        Slatina
U Koše        Slatina
U Kovárny        Pouchov
U Mostku        Věkoše
U Plováren        Slezské Předměstí
U Trati        Slezské Předměstí
Uhelná        Slezské Předměstí
Uzavřená        Orlická kotlina
V Poli         Slatina
Vavákova        Slezské Předměstí
Věkošská        Věkoše
Velká (část)  od křiž.Piletická po Rusecká  Pouchov
Víta Nejedlého  slepá část od ul.Hradební   Orlická Kotlina
Vrbová        Slezské Předměstí
Východní        Věkoše
Výrobní        Pouchov
Za Hřbitovem        Pouchov
Za Kostelem        Pouchov
Za Školou        Slatina
Za Zelárnou        Věkoše
Zadní         Pouchov
Zahradní        Věkoše
Zemědělská   od křiž.s ul.Bieblovou -   Slezské Předměstí
(část)    U trati
Žitná         Věkoše

OBLAST č. 5

Plotiště, Plácky, Svobodné Dvory, Kukleny, Březhrad, Plačice,
název místní komunikace vymezení úseku    městská část
Bekova        Plotiště
Bezejmenná        Plotiště
Boční         Svobodné Dvory
Bohdanečská       Svobodné Dvory
Cihlářská        Svobodné Dvory
Dědkova        Plácky
Dělnická        Kukleny
Drtinova        Svobodné Dvory
Fr.Tichého        Svobodné Dvory
Fr.Žaloudka        Svobodné Dvory
Gogolova        Svobodné Dvory
Grégrovo náměstí       Březhrad
Hronkova        Plotiště
Husitská        Plotiště
Jabloňová        Svobodné Dvory
Jasmínová        Březhrad
Jindrova        Plácky
Jiráskova        Kukleny
K Dolíkám        Svobodné Dvory
K Metelce        Svobodné Dvory
K Náhonu        Březhrad
K Potoku        Březhrad
Kalendova        Kukleny
Kampelíkova        Kukleny
Klidná         Plácky
Kolmá         Kukleny
Koželužská        Kukleny
Krunertova        Kukleny
Křížkovského        Kukleny
Kubcova        Plačice
Kubištova        Kukleny
Kudrnova        Kukleny
Ležáky        Kukleny
Machovcova        Kukleny
Markova        Kukleny
Maxe Malého        Plácky
Mládeže        Plotiště
Mlýnská        Plácky
Na Důchodě        Plotiště
Na Stružce        Kukleny
Na Valše        Plácky
nám.E.F.Buriána       Kukleny
Nová         Svobodné Dvory
Obvodní        Březhrad
Ořechová        Plačice
Ovocnářská        Svobodné Dvory
Pálenecká        Svobodné Dvory
Pardubická  mezi ul.Honkova-Pražská    Kukleny
 (část)   
Pobřežní        Plácky
Pohlova        Plácky
Postranní        Svobodné Dvory
Poštovní        Březhrad
Růžová        Kukleny
Říčařova        Plotiště
Slepá         Kukleny
Stěžerská        Kukleny
Šumperská        Plačice
Tomáškova        Svobodné Dvory
Třešňová        Svobodné Dvory
U Cihelny        Svobodné Dvory
U Dřevony        Plotiště
U Hřiště        Březhrad
U Kult.domu        Plácky
U Lesíka        Březhrad
U Melounky        Plotiště
U Náhona        Plotiště
U Sokola        Plotiště
U Studánky        Svobodné Dvory
V Domkách        Kukleny
V Tůních        Plácky
Vilová         Plačice
Višňová        Plotiště
Voborníkova        Plácky
Zahrádkářská        Svobodné Dvory
Zdeňka Wintra       Kukleny

a dále veškeré bezejmenné místní komunikace v KÚ Hradec Králové

Zpracováno v TS HK dle plánů zimní údržby minulých let.
Zpracoval : Ing.Vladimír Vaníček, provozní náměstek TS HK 
Lubomír Kujal, vedoucí střediska MK

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty