Nařízení č. 3/2002 města Hradec Králové

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/97 města Hradec Králové o provádění zimní údržby na místních komunikacích

Rada města Hradec Králové podle § 102 odst. (2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 27 odst. (6) a (7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, schválila svým usnesením ze dne 15. října 2002 vydat toto nařízení, kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 5/97 města Hradec Králové o provádění zimní údržby na místních komunikacích.

Článek 1
Změna označení předpisu

Vyhláška č. 5/1997 o provádění zimní údržby na místních komunikacích a vyhláška č. 3/1999, kterou se mění vyhláška č. 5/1997 o provádění zimní údržby na místních komunikacích, se v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích označuje jako nařízení č. 5/1997 o provádění zimní údržby na místních komunikacích a nařízení č. 3/1999, kterým se mění nařízení č. 5/1997 o provádění zimní údržby na místních komunikacích.

Článek 2
Změna přílohy č.1

a) Seznam místních komunikací, na nichž se neprovádí údržba, se doplňuje následovně:

Barchůvek Kukleny
Líznerova Malšovice
V Chaloupkách Svobodné Dvory
K Náhonu Březhrad
Manž. Zemánkových Slezské Předměstí
Pajkrova Flošna Hradec Králové
Pivovarská Flošna Hradec Králové
Správčická Věkoše
Garážní Pouchov
Náves Malšova Lhota
Na Zvoničce Nový Hradec Králové

b) Ze seznamu místních komunikací, na nichž se neprovádí údržba se vypouští :

Bohuslava Martinů Pražské Předměstí
Jana Krušinky Pražské Předměstí
Honkova od ul.Kuklenská po ul. Pardubickou Pražské Předměstí
Pardubická mezi ul.Honkova-Pražská Kukleny

Článek 3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty