Nařízení č. 2/2014 města Hradec Králové,

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 7/2013 města Hradec Králové, o tržním řádu (tržní řád)

Rada města Hradec Králové schválila na svém zasedání dne 11.3.2014 a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Nařízení č. 7/2013 města Hradec Králové, o tržním řádu (tržní řád), se mění a doplňuje takto:

1. Původní příloha č. 1 se ruší a nově zní takto:

PŘÍLOHA č. 1

Vymezení tržnic a tržišť v územním obvodu města:

Tržnice se správcem:

1)    městská tržnice na náměstí 28. října,

2)    tržnice v ulici S. K. Neumanna s platností do 31.12.2014.

Tržiště bez správce:

3)    tržiště u nákupního střediska Hvězda na vyhrazeném místě,

4)    tržiště u nákupního střediska v Malšovicích na vyhrazeném místě,

5)    tržiště u nákupního střediska Pod Strání na vyhrazeném místě,

6)    tržiště u nákupního střediska Jiřina ve Farářství na vyhrazeném místě.

Hranice tržních míst jsou vymezeny a jsou uvedeny v Příloze č. 3 tohoto nařízení.“

Čl. 2

1. Původní příloha č. 2 se ruší a nově zní takto:

PŘÍLOHA č. 2

1) MĚSTSKÁ TRŽNICE na náměstí 28. října

(pozemky č. 1855/2, 2102/1, 837/1, 2186, k.ú. Pražské Předměstí)

Vybavení: nádoby na odpadky, pitná voda, WC

Kapacita: 35 prodejních míst 2 x 2 m

Doba prodeje: celoroční             

Po – Pá           6.00 – 18.00 hod. léto

So                   6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá          7.00 – 17.00 hod. zima

So                   7.00 – 13.00 hod.

Správce:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové, který prostřednictvím odpovědné osoby přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:

ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, drobné výrobky z proutí a dřeva.

Zásobování:

-          je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-          při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

 

2) TRŽNICE v ulici S. K. Neumanna

(pozemky č. 2178 a 2179, k.ú. Pražské Předměstí)

Vybavení: nádoby na odpadky, pitná voda

Kapacita: 30 prodejních míst 2 x 2 m

Doba prodeje: celoroční             

Po – Pá          6.00 – 18.00 hod. léto     

So                  6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá          7.00 – 17.00 hod. zima

So                  7.00 – 13.00 hod.

Správce:

Ing. Them Nguyen, IČO: 70175535, sídlem Podvinný mlýn 2348/28, 190 00, Praha - Libeň, který prostřednictvím odpovědné osoby přiděluje prodejní místa.

 

Povolený sortiment:

ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, drobné výrobky z proutí a dřeva, textil, obuv a průmyslové zboží.

 

Zásobování:

-          je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-          při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

 

3) TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA HVĚZDA

(pozemek č. 367/50, k.ú. Třebeš, ulice Štefánikova)

 

Vybavení: nádoby na odpadky

Kapacita: 8 míst, 3 x 3 m

 

Doba prodeje: celoroční            

Po – Pá          6.00 – 19.00 hod. léto

So                  6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá          7.00 – 18.00 hod. zima

So                  7.00 – 13.00 hod.

 

Provozovatel:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, detašované pracoviště Živnostenský úřad Magistrátu města, Střelecká 824, 502 00 Hradec Králové, vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

 

Povolený sortiment:

ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, textil a drobné výrobky z proutí a dřeva.

 

Zásobování:

-    je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-    při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

 

4) TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA V MALŠOVICÍCH

(pozemek č. 759/102, k.ú. Nový Hradec Králové, ulice Mrštíkova)

 

Vybavení: nádoby na odpadky

Kapacita: 8 míst, 2,7 x 2,7 m

 

Doba prodeje: celoroční            

Po – Pá           6.00 – 19.00 hod. léto

So                   6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá           7.00 – 18.00 hod. zima

So                   7.00 – 13.00 hod.

 

Provozovatel:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, detašované pracoviště Střelecká 824, 502 00 Hradec Králové, vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

 

Povolený sortiment:

ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, textil a drobné výrobky z proutí a dřeva.

 

Zásobování:

-    je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-    při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

 

5)  TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA POD STRÁNÍ

(pozemek č. 453/3, k.ú. Třebeš, ulice Milady Horákové)

 

Vybavení: nádoby na odpadky

Kapacita: 4 místa, 2,5  x  3 m

 

Doba prodeje: celoroční            

Po – Pá           6.00 – 19.00 hod. léto

So                   6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá           7.00 – 18.00 hod. zima

So                   7.00 – 13.00 hod.

Provozovatel:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, detašované pracoviště Střelecká 824, 502 00 Hradec Králové, vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

 

Povolený sortiment:

ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, textil a drobné výrobky z proutí a dřeva.

 

Zásobování:

-    je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-    při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

 

6)  TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA JIŘINA

(pozemek č. 1109/1, k.ú. Pražské Předměstí)

 

Vybavení: nádoby na odpadky

Kapacita: 4 místa, 3 x 3 m

 

Doba prodeje: celoroční             

Po – Pá           6.00 – 19.00 hod. léto

So                   6.00 – 13.00 hod.

Po – Pá           7.00 – 18.00 hod. zima

So                   7.00 – 13.00 hod.

 

Provozovatel:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, detašované pracoviště Střelecká 824, 502 00 Hradec Králové, vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

 

Povolený sortiment:

ovoce, zelenina, med, koření (jen originální balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, textil a drobné výrobky z proutí a dřeva.

 

Zásobování:

-    je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu,

-    při nakládání a vykládání nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.“

Čl. 3

Nařízení č. 7/2013 města Hradec Králové, o tržním řádu (tržní řád), se mění a doplňuje v Příloze č. 3 takto:

1. doplňuje se grafické vymezení městské tržnice na náměstí 28. října: 28. rijna

2. původní grafické vymezení tržnice v ulici S. K. Neumanna se ruší a nahrazuje novým: 28. rijna

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

  1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2014

…………………………                                                                    …………………………

MUDr. Zdeněk Fink                                                                          Ing. Martin Soukup  

primátor města                                                                                 náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty