Nařízení č. 2/2003 města Hradec Králové

kterým se mění nařízení č. 1/2002 statutárního města Hradec Králové o tržním řádu

Rada města Hradec Králové schválila svým usnesením č. 938/2003 ze dne 14. října 2003 v souladu s ustanovením § 11 a § 102, čl. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení, kterým se mění nařízení č. 1/2002 statutárního města Hradec Králové o tržním řádu.

Příloha č. 1

Vymezení tržnic a tržišť v položce:

6) tržnice v ulici S.K. Neumanna u čp. 948 – dvorní část s časovým omezením do 31.12.2006

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty