Nařízení č. 13/2004 Statutárního města Hradec Králové

kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 3/2003 Statutárního města Hradec Králové o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích

Rada města Hradec Králové se usnesla dne 27.července 2004 vydat na základě § 4a odst. 1 zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Nařízení města Hradec Králové č. 3/2003 o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích (dále jen Nařízení 3/2003) se mění takto:

1. Článek 10 Jízdenky pro občany ve věku od 65 do 70 let se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se takto:

Článek 10

Jízdenky pro občany ve věku od 65 do 70 let

Jízdenka pro jednotlivou jízdu platí po nastoupení do vozu a neprodleném označení jízdenky ve strojku děrovacím kódem. Platí pro jednu jízdu. Časové jízdenky platí na všech linkách MHD v rámci příslušného tarifního pásma.

Jízdenky pro občany 65 - 70 let

I. tarifní pásmo

I. a II. tarifní pásmo

Pro jednu jízdu Neumožňuje přestup
S průkazkou dopravce
6,- 7,-
Měsíční plná S průkazkou dopravce 145,- 195,-
Čtvrtletní (tříměsíční) plná 395,- 530,-
5ti denní 37,- 50,-
14ti denní 81,- 109,-


2. Čl. 11 Jízdenky pro občany ve věku nad 70 let se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se takto:

Čl. 11

Jízdenky pro občany ve věku nad 70 let

Jízdenka pro jednotlivou jízdu v rámci příslušného tarifního pásma platí po nastoupení do vozu a neprodleném označení jízdenky ve strojku děrovacím kódem. Platí pro jednu jízdu. Časové jízdenky platí v obou tarifních pásmech.

Jízdenky pro občany nad 70 let

I. tarifní pásmo

I. a II. tarifní pásmo

Pro jednu jízdu Neumožňuje přestup
S průkazkou dopravce
6,- 7,-
Měsíční plná S průkazkou dopravce 50,-
Čtvrtletní (tříměsíční) plná 100,-
Roční kalendářní 300,-

3. Ostatní ustanovení Nařízení č. 3/2003 se nemění.

Článek 2
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Hradec Králové 27. července 2004


Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Otakar Divíšek
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty