Obsahové náplně živností

Uvedené nařízení vlády stanovuje souhrn činností, které lze či nelze provádět v rámci jednotlivých živností. Jedná se právní normu, s pomocí které může podnikatel argumentovat při případném sporu o rozsahu živnostenského oprávnění.

pdf Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, (572 kB) 

Tento předpis stanoví
a) obsahové náplně živností řemeslných, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) obsahové náplně živností vázaných, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
c) obsahové náplně živností koncesovaných, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
d) obsahovou náplň živnosti volné podle jednotlivých činností, která je uvedena v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

Toto nařízení vlády nabylo účinnosti dne 14.8.2008 (v souboru je již zapracována novela č. 178/2017 Sb., tj. změny účinné k 1.8.2017).

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty