Náplavky - studie úprav náplavky pravého břehu Labe v Hradci Králové

Studie se zabývá řešením náplavky na pravém břehu Labe v úseku od Tyršova mostu k Hučavému jezu (Hučáku). Náplavka představuje významný turistický, historický, dopravní a odpočinkový prvek v centru Hradce Králové a je výrazně zapsána do obrazu města. Přes tyto své nesporné kvality není doposud v zásadě využívána.

Letecký pohled od jihu

.

Základem nového návrhu na kultivaci této atraktivní a cenné lokality je úprava stávajících vstupů a zejména nalezení formy nového hlavního vstupu z prostoru předmostí Pražského mostu. Návrh řeší nový vstup v podobě dvou schodišťových těles o půlkruhovém půdorysu, která jsou symetricky umístěna vzhledem k ose Pražského mostu. K celkové kultivaci náplavek přispívá úprava povrchů, mobiliář i osvětlení.

Autory studie jsou ŽÁROVKA ARCHITEKTI, kteří v současné době dokončují dokumentaci k územnímu řízení.

.

Studie - návrh

Návrh

.

Další perspektivy ke stažení

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty