Náhradní rodinná péče

Pomoc ve věcech zprostředkování osvojení, pěstounské péče a další.

Účelem náhradní rodinné péče je vytvoření příznivého rodinného prostředí dětem, jímž se takové péče nedostává ve vlastní biologické rodině. 

 Pracovníci zejména:

 • ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče:
  - vyhledávají děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou osvojení nebo pěstounské péči včetně pěstounské péče na přechodnou dobu,
  - vyhledávají fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny včetně pěstounů na přechodnou dobu
 • přijímají žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu – blíže životní situace žádost na osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu
 • přijímají oznámení soudu o udělení souhlasu rodiče s osvojením jejich dětí
 • přijímají oznámení osob, které se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a bez rozhodnutí příslušného orgánu převzali dítě do své péče s úmyslem přijmout dítě do své trvalé péče
 • podávají návrh soudu:

- na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení

- na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu

- na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti

- na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské zodpovědnosti

 • zajišťují uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a sledují jejich dodržování,  
 • poskytují poradenskou pomoc
 • sledují vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob  
 • vykonávají funkci opatrovníka nebo poručníka a činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a jeho zastoupení v době, kdy mu soudem není ustanoven poručník nebo pokud se ustanovený poručník neujme své funkce 

Kontakty:

Kaplanová Marie, Mgr. - kancelář č. 40/5, přízemí levé budovy magistrátu

tel: +420 495 707 367, mob: 725 644 251, e-mail: Marie.Kaplanova@mmhk_cz

Justová Eva, Bc. - kancelář č. 35, přízemí levé budovy magistrátu

tel: +420 495 707 380,  mob: 725 644 256, e-mail: Eva.Justova@mmhk_cz

Burešová Jiřina, Mgr. - kancelář č. 35, přízemí levé budovy magistrátu

tel: +420 495 707 383,  mob: 725 644 256, e-mail: Jirina.Buresova@mmhk_cz

Užitečné odkazy:

Centrum pěstounských rodin z.s.

Stopa čápa - Salinger o.s. - Uvažujete o adopci - leták

Adopce.com - náhradní rodinná péče

Rozum a cit z.s. - náhradní rodinná péče a rozvoj systému péče o ohrožené děti

Podzámčí - agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.

Diamant - podpora náhradní rodiny

Amalthea - podpora rodinám a dětem

Farní charita - Klubko - užitečné odkazy

Dobrá rodina o.p.s.

Další informace k NRP - naleznete ZDE

Právní jednání za dítě v pěstounské péči  - informace ZDE

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty