Můj dům - Moje město

Ilustrační fotografie [24. září 2014]  Otestování možností a způsobu začleňování nauky o architektuře a prostoru kolem nás do výukových osnov si vzal za cíl pilotní projekt "Můj dům - Moje město", který 17. září 2014 odstartoval v Knihovně města Hradce Králové. Jedná se o projekt pod záštitou primátora města Hradce Králové, který je připravovaný ve spolupráci s Asociací výtvarných pedagogů, Knihovnou města Hradce Králové a odborníky z řad architektů.


   plakat.jpg


Projekt je určen dětem MŠ, žákům základních škol a studentům středních škol netechnických oborů. Probíhá na vybraných školách, které byly ochotny se prostřednictvím svých pedagogů do projektu zapojit.

Uskutečnit tento projekt je možné jen díky nadšení organizátorů a především pedagogů, kteří jsou ochotni nad rámec svých povinností se do projektu zapojit. A právě s pedagogy proběhlo setkání v knihovně, kde byl projekt, jeho smysl, význam a cíl představen. Dále byla představena metodika práce s dětmi dle jednotlivých věkových kategorií. Jako odborná podpora je nabídnuta účast architektů při spolupráci s žáky a pedagogy v jednotlivých školách. Dále zajištění odborných architektonických přednášek v prostorách Knihovny města Hradce Králové. Jsme přesvědčeni, že jedině vzájemná spolupráce pedagogů s architekty může přinést pozitivní výsledek.  

Projekt bude probíhat během školního roku a jako závěrečné ocenění a poděkování jak pedagogům, tak i jejich dětem bude výstava, která se uskuteční během prázdnin v měsíci červenci až září v prostorách Knihovny města Hradce Králové. Výstava bude slavnostně zahájena vernisáží v posledním školním týdnu, za přítomnosti primátora města Hradce Králové, který nad projektem převzal svoji záštitu. Již teď se těšíme na slavnostní zakončení, ale především na celoroční spolupráci pedagogů, dětí, žáků, studentů a architektů. O průběhu celého projektu Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách města pod heslem „Můj dům – Moje město“.


::: Aktuálně ::: Pilotní projekt „Můj dům – Moje město“ se přehoupl do druhé poloviny


Ve středu 4.3.2015 se v prostorách Knihovny města Hradce Králové uskutečnil Workshop, nebo-li neformální setkání pedagogů zapojených do projektu „Můj dům – Moje město“.  Cílem bylo vzájemně se informovat o průběhu projektu, který běží od září na vybraných školách v našem městě. Zapojení jednotlivých škol do projektu bylo ryze dobrovolné. Samotní koordinátoři projektu a zároveň organizátoři workshopu do poslední chvíle netušili, jaká bude účast pedagogů. Z původních 25 škol, které se do projektu přihlásily, se jich zapojilo neuvěřitelných 20. Téměř dvě hodiny trvající prezentace pedagogů a vzájemné předávání si zkušeností byla velice inspirativní.

Úvodní slova mladé paní učitelky z MŠ: „My pracujeme s dvou až čtyřletými dětmi takovou tou metodou matlám, patlám…“ hezky dokresluje osobité přístupy učitelů dle jednotlivých věkových kategorií. Je až s podivem, jaké úžasné věci se dají touto metodou „vypatlat“. S velkým ohlasem se u malých stavitelů setkala především stavba papírových měst a domů.  Odbornou „logistickou“ podporu poskytly mateřským školám lektorky metodického oddělení Knihovny města Hradce Králové, které pro zájemce z řad těch nejmenších, připravily tematický program. Základní školy se od návrhů „Městečka na dlani“ přenesly až ke stavebnicovému modelu dostavby Malšovického stadionu. Někteří žáci se vžili do role architektů a navrhli ideální byty či vily, které nabízeli vtipnou formou pomocí sloganů Naše domy – Váš úsměv, či Váš úsměv – naše radost. ZUŠ Habrmanova představila osobitý pohled na podzemní sklepení starého města prostřednictvím téma „Jak se žije v lochu?“ Neméně osobitý byl přístup studentů této umělecké školy při vnímání města a jeho detailů. Vznikla tak řada nádherných linorytů. Zástupcem středních škol byli studenti GJKT, kteří měli ambice zkrášlit a zlidštit některé části našeho města. Studenti Gymnázia Boženy Němcové se soustředili na zlepšení konkrétního městského mobiliáře a to zastávek MHD.

To byl jen velice stručný průřez z přehlídky prací. Více bude ke zhlédnutí na výstavě prací žáků a studentů zúčastněných na projektu, který bude v prostorách Knihovny města Hradce Králové. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční koncem června. Tímto Vás srdečně zveme a o konkrétním termínu budete informováni prostřednictvím médií.  Věříme, že výstavu rádi navštívíte, neboť všechny vystavené práce jsou výtvorem šikovných rukou Vašich dětí, vnoučat, neteří, bratranců, kamarádů, kteří nám osobitým způsobem poskytli pohled na naše město.  

Když jsme v září na úvodní schůzce pilotní projekt odstartovali, neměli jsme představu, co přinese. Ani z daleka jsme si nedokázali představit, jaké úsilí a potenciál dokáží pedagogové do projektu vložit, aby vznikly tak úžasné věci, které jejich žáci a studenti dokázali vytvořit. Činili tak zcela nezištně, nad rámec pracovních povinností. Chtěla bych jim touto cestou za koordinátory celého projektu velice poděkovat.

Závěrem bych chtěla zmínit fakt, že to, co jsme si kladli za cíl projektu, přiblížit architekturu studentům, žákům i těm nejmenším se naplnil beze zbytku. A co víc, projekt ukázal, že malí i velcí pracovali s elánem a chutí. Motem letošního ročníku bylo ARCHITEKTURA PRO KAŽDÉHO. Motem toho příštího již směle může být ARCHITEKTURA NÁS BAVÍ!

Ing. arch. M. Matoušová


:::  ZUŠ Habrmanova - prosinec 2014  :::


Ke konci loňského roku se uskutečnilo další setkání architektů se žáky škol. Tentokrát jsme zavítali do ZUŠ Habrmanova. Bylo to milé předvánoční setkání. Touto cestou Vám chceme popřát mnoho zdraví a úspěchů v roce 2015 a přejeme nám všem, aby i nadále pokračovala naše společná setkávání a budeme se těšit na výsledky vaší práce.

S pozdravem Michaela Matoušová

Fotografie ze setkání v ZUŠ Habrmanova

    IMG_4665.jpg  IMG_4668.jpg


::: ZŠ Pouchov - říjen 2014 :::


V pátek 17.10.2014 se uskutečnilo první setkání žáků s architekty v ZŠ Pouchov. Zavítali jsme tam s kolegou architektem O. Semrádem a besedovali s žáky 1. stupně školy. Besedy probíhaly po jednotlivých třídách. Myslím, že se dětem líbily. Nás překvapil jejich až neskutečný zájem a bezprostřednost. Prožili jsme tak společně velmi příjemné dopoledne a budeme se těšit na další besedy ve školách.

Ing. arch. M. Matoušová

Fotografie ze setkání v ZŠ Pouchov

     pouchov_1.jpg  pouchov_2.jpg  pouchov_3.jpg  pouchov_4.jpg


:::  Soubory ke stažení  :::


Úvodní prezentace projektu

      Můj dům - Moje město - úvodní prezentace

Pracovní listy

      Můj dům - Mateřské školky
      Můj dům - Základní školy - 1. stupeň
      Můj dům - Základní školy - 2. stupeň a Střední školy

Plakát

      Plakát Můj dům - Moje město

Fotografie z představení projektu 17. září 2014 v Knihovně města Hradce Králové

     1.jpg  2.jpg  3.jpg  4.jpg


O průběhu projektu vás budeme aktuálně informovat na těchto webových stránkách.


Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty