Mezinárodní řidičský průkaz

Mezinárodní řidičský průkaz je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu a slouží při cestách do zahraničí. V České republice je vydáván mezinárodní řidičský průkaz podle Úmluvy o silničním provozu 1968 - Vídeň a mezinárodní řidičský průkaz podle Úmluvy o silničním provozu 1949 - Ženeva.

S mezinárodním řidičským průkazem nelze řídit motorové vozidla na území České republiky a žadatel o vydání musí být držitelem řidičského oprávnění.


Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Občan předkládá předepsanou "Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu" (vzor tiskopisu žádosti je uveden v příloze č. 7a vyhlášky č. 31/2001 Sb.) na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí.

Při podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je stále nutné dodat vlastní průkazovou fotografii rozměrů 35 x 45 mm -  a to i po 1. 7. 2018 (fotografie se vlepuje přímo do mezinárodního řidičského průkazu - nelze ji pořídit a vložit elektronicky).  

K žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí být přiloženy podklady:

  • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz);
  • platný řidičský průkaz žadatele;
  • jedna průkazová fotografie rozměrů 35 x 45 mm.

Vyhotovení mezinárdního řidičského průkazu je zpravidla na počkání po splnění všech podmínek žádosti. Převzetí je možné pouze osobně.

Platnost mezinárodního řidičského průkazu se liší dle typu Úmluvy - 1968 - Vídeň - 3 roky, 1949 - Ženeva - 1 rok.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty