Městské organizace

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví řídí organizační složky města, jesle a jídelna důchodců a sleduje účelné, hospodárné a efektivní využívání finančních prostředků města v příspěvkové organizaci Dětský denní rehabilitační stacionář.

Jesle Orlická

Organizační složka Jesle Orlická je zřízena za účelem péče o děti zpravidla do 3 let věku v době, kdy o ně nemohou pečovat jejich rodiče, nebo jiní zákonní zástupci.

Dětský denní rehabilitační stacionář

Poskytuje komplexní poradenská činnost a rehabilitační péče o děti s poruchami hybnosti a opožděným psychomotorickým vývojem po stránce léčebné, preventivní, psychologické, spec. pedagogické a sociální, a to formou ambulantní a denního pobytu.

Jídelna důchodců

Organizační složka, která je zřízena za účelem přípravy, výroby a výdeje obědů pro stravování občanů důchodového věku.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty