Matrika

narození, svatby, změna jména a příjmení, úmrtí

Druh služby:

Pro rychlejší a pohodlnější odbavování klientů byl nainstalován vyvolávací a rezervační systém umožňující odbavení dvěma způsoby:

1. Odbavení s elektronickou rezervací termínu schůzky:

Jak se objednat:

Návod na sjednání schůzky:

  1. zvolit druh služby
  2. zvolit kalendář
  3. zvolit den a čas schůzky
  4. VYTISKNOUT doklad o rezervaci (na dokladu je uvedeno pořadové číslo, pod kterým budete voláni pomocí displejů - hlavního a nad přpážkou, a také čas volání)
  5. ukončit rezervaci
Rezervace termínu schůzky:

Pro objednávání je vždy vyhrazena pouze určitá kapacita pořadových čísel. Termíny s podporou internetového objednávání jsou otevírány denně, automaticky v časovém horizontu maximálně třiceti kalendářních dnů dopředu. Další nový den s podporou internetového objednání se otevře automaticky vždy se změnou data (přibližně v 0.00 hod.)

Po vyplnění registračních údajů obdržíte na váš e-mail potvrzení vaší rezervace a provozní pokyny, které si prosím vytiskněte a přineste s sebou na přepážku. Vytisknutím objednávky máte jistotu, že se Vaše žádost dostala do rezervačního systému.

V případě, že potvrzovací e-mail o vaší rezervaci neobdržíte (nebo nemáte možnost si jej vytisknout), ověřte si zarezervování na e-mailové adrese Zuzana.Soukupova@mmhk_cz nebo na telefonním čísle 495 707 500.

Prosíme klienty, aby zbytečně neblokovali vyhrazené termíny a v případě, že se ve stanovený termín nemohou dostavit k vyřízení své žádosti, provedli zrušení rezervace na adrese uvedené v potvrzovacím e-mailu.

Čísla rezervovaná přes internet nejsou vidět ve frontách, neboť mají čas volání již stanoven rezervací.

Odbavení klienta:

Klient přichází s potvrzením o rezervaci termínu a je volán ve sjednaný čas na příslušnou přepážku.

Jak zrušit rezervaci:

Na e-mail zadaný v rezervačním formuláři obdržíte potvrzující zprávu o rezervaci jejíž součástí je i odkaz na zrušení rezervace. V případě, že budete chtít schůzku zrušit, použijte tento odkaz. Následně obdržíte potvrzení o zrušení rezervace v tomto tvaru:

Vaše rezervace byla zrušena

Datum:

Čas:

Umístění:

Číslo lístku:

Upozornění: 1 rezervace = 1 úkon (časy odpovídají vyřízení jedné žádosti. Máte-li k vyřízení více úkonů, rezervujte si dle toho příslušný počet míst)

2. Odbavení bez rezervace termínu schůzky

Pro rychlejší a pohodlnější odbavování klientů, kteří nevyužijí internetového objednání, byl nainstalován vyvolávací systém pro denní pořadí.
Klient sám volí požadovanou službu na tiskárně lístků vyvolávacího systému umístěného na chodbě v prostoru oddělení dokladů. Obdrží lístek s udáním čísla odbavení. Podle čísla bude volán k příslušné přepážce. Systém přiděluje lístky až do vyčerpání denní kapacity pracoviště.

Upozornění: 1 lístek = 1 úkon (časy odpovídají vyřízení jedné žádosti. Máte-li k vyřízení více žádostí, vytiskněte si příslušný počet lístků)
Klient přichází bez předchozí rezervace termínu a jeho odbavení je závislé na počtu čekajících klientů nebo klient přichází s internetovou rezervací termínu, který je odbaven v čase sjednané schůzky.

Fronta

Tuto službu jsme pro vás zavedli jako možnost úspory času. Pokud například ráno obdržíte již vysoké pořadové číslo, nemusíte trávit celý čas čekáním na úřadě, ale v pohodlí odkudkoliv přes internet můžete sledovat stav fronty a přijít až v ten pravý okamžik.
Rodiče s dětmi, kteří nechtějí opustit úřad, mají možnost využít dětský koutek, kde je umístěn displej s aktuální informaci o frontě čekajících klientů. Odsud mohou sledovat volaná čísla a na přepážku se dostavit těsně před odbavením.
Kliknutím na nápis Aktuální fronta níže se dostanete na náhled aktuálně obavovaných čísel v jednotlivých kategoriích.
Upozornění: V aktuální frontě se nezobrazují čísla rezervovaná přes internet, neboť mají čas volání již stanoven rezervací.

Pro potřeby imobilních občanů je možné zapůjčit invalidní vozík. Po předložení občanského průkazu doprovodu bude invalidní vozík zapůjčen imobilnímu občanovi na vrátnici magistrátu.

Aktuální fronta (do nového okna)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty