Ocenění pro prezentační materiály města

Tourmap 2011 Prix Jury Hradec Králové získal v uplynulých dnech dvě ocenění za propagační materiály vydané odborem kultury, sportu a cestovního ruchu. Mapa „100 let moderní architektury“ získala zvláštní cenu poroty na 8. ročníku mezinárodního kartografického festivalu TOURMAP 2011 a kolekce brožur a mapy „Rok 2011 – rok rodiny“ cenu ředitele agentury Czech Tourism pořádající soutěž CZECHTOURPROPAG 2011.

Výsledky festivalu TOURMAP byly slavnostně vyhlášeny v průběhu odborného veletrhu Svět knihy 2011 v Praze. Soutěžních materiálů se z celého světa sešlo více než 150, v kategorii Mapy a atlasy s turistickým obsahem českých regionů získal cenu mezinárodní odborné poroty také plán města „100 let moderní architektury v Hradci Králové“. Mapa byla vydána k loňskému „roku architektury“ a kromě přehledného plánu města s vyznačenými významnými stavbami posledních sto let obsahuje zvětšený plán centra města a základní informace o architektech, kteří se podíleli na rozvoji moderního Hradce Králové. Kartografické podklady dodala firma Žaket, na odborném obsahu spolupracoval odbor hlavního architekta města.

Soutěžní přehlídka propagačních tiskovin obcí, krajů, turistických regionů, destinací a cílů Česka CZECHTOURPROPAG 2011 přinesla konkurenci 93 souborů tiskovin z celé České republiky, které posuzovala šestičlenná porota v čele s Jiřím Mikešem, předním českým odborníkem v oblasti reklamy. V letošním ročníku zaměřeného na soutěžní kategorii „TISKOVINA PRO RODINU“ vyhrála kolekce propagačních materiálů Brána do pohádky, kterou přihlásil Městský úřad Jičín. Zvláštní cenu ředitele agentury CzechTourism za elegantní a zajímavé řešení přihlášené práce „Rok 2011 – rok rodiny“ získal právě Magistrát města Hradec Králové. Tuto kolekci tvoří reprezentativní brožura města a akcí Calendaria Regina a dva speciální materiály pro letošní rok – brožura pro dobrodružné rodiče a jejich děti a Interaktivní mapa města se samolepkami prezentující atraktivity popsané v brožuře. Na vyžádání jsou všechny oceněné materiály k dispozici v Informačních centrech města.

propagační materiály města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty