Mapa krizového řízení

krizov_map.jpg Rozsáhlý mapový projekt odboru krizového řízení poskytuje mapové informace z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, ohrožujících objektů, povodní, významných objektů atd. pro obyvatele města Hradec Králové i správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové. 

Mapový projekt odboru krizového řízení plní funkci doplňující mapové informace k internetovému dokumentu pod názvem Mimořádné události a krizové situace ,  který je součástí webových stránek města Hradec Králové.

Přístupný je rovněž na informačních kioscích ve vestibulu budovy Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408.

Projekt má povahu veřejného dokumentu a neobsahuje žádné informace, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit životy a zdraví občanů města, činnost fyzických a právnických podnikajících osob nebo sloužit jako informační zdroj k teroristickým činům.

Jeho účelem je poskytnout širší veřejnosti ucelenou základní informaci o předmětné problematice. Uveřejněná data podléhají pravidelné aktualizaci, která zajišťuje, aby jejich nepřesnosti byly omezeny na maximálně možnou míru.

S případnými připomínkami, podněty či dotazy se obracejte na Odbor krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Mapa krizového řízení 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty