Magistrát města

Československé armády č. p. 408
502 00  Hradec Králové
Telefon: +420 495 707 111
Fax: +420 495 707 100
e-mail: posta@mmhk_cz

Kdo jsme

Magistrát města je institucí poskytující služby veřejné správy. Zajišťuje agendy svěřené mu státem v rámci tzv. přenesené působnosti (vydávání osobních dokladů, vyplácení sociálních dávek, vydávání stavebních povolení, atd.) a rovněž samosprávné agendy (péče o město, sociální služby, kultura, apod) v rozsahu, který mu uloží Zastupitelstvo města nebo Rada města. Agendy přenesené působnosti zajišťuje navíc i pro převážnou část území bývalého okresu, celkem pro 80 obcí a téměř 150 000 obyvatel tohoto území.
Magistrát má přibližně 420 zaměstnanců a je organizačně členěn na odbory, větší odbory jsou dále členěny na oddělení (viz též Odbory magistrátuKontakty)
V čele magistrátu stojí Primátor . Jednotlivé úseky magistrátu potom řídí Náměstci primátora, za chod magistrátu zodpovídá vedoucí tohoto úřadu – Tajemnice.

Kde nás najdete

Magistrát města je rozmístěn v rámci Hradce Králové na třech pracovištích. Sídlem většiny odborů je památkově chráněná budova od arch. Josefa Gočára na ulici Československé armády, odbor dopravy sídlí v Gayerových kasárnách (viz kontakty), odbor Živnostenský úřad v ulici Střelecké (viz kontakty).

Kdy nás můžete navštívit

Pro efektivnější kontakt s vámi máme stanoveny hodiny pro veřejnost či, chcete-li úřední hodiny. Ne, že bychom nechtěli, aby nás mohl občan navštívit se svou záležitostí kdykoliv, ale týdně k nám přijde několik tisíc občanů a tento přímý kontakt není zdaleka jedinou naší činností, kterou pro veřejnost konáme. Úředníci mají také povinnost provádět šetření přímo v terénu, potřebují rovněž určitý čas na zpracování přijatých žádostí, účastní se porad a školení a uspořádání budovy není rovněž úplně ideální.

Co nabízíme, aby vše probíhalo hladce

Pro zefektivnění kontaktu s veřejností se snažíme zavádět i nové způsoby komunikace. Objednávkový systém umožňuje objednání si termínu návštěvy na vybrané agendy prostřednictvím internetu (viz On-line rezervace). U těchto a některých dalších agend je pro příchozí instalován rezervační systém obdobně jako v bankách či na poštách s možností vytištění si pořadového lístku.
U agend, kde je to možné jsou potřebné tiskopisy dostupné ke stažení z webových stránek.
Maximum užitečných informací se snažíme poskytovat prostřednictvím webových stránek, zvláště Vás upozorňujeme na sekci Životní situace,  kde jsou ze všech odborů soustřeďovány srozumitelné rady jak postupovat při vyřizování Vašeho konkrétního požadavku.
Samozřejmostí je i zpřístupňování informací o jednání Zastupitelstvo města a Rada města, o termínech jejich zasedání, programu a přijatých usnesení. Z jednání zastupitelstva, která jsou veřejná jsou k dispozici i zvukové záznamy a hlasovací protokoly.
Každý týden dostávají všichni občané města zdarma do schránek rovněž tištěný Zpravodaj RADNICE, jehož elektronickou verzi najdete i na našem webu.

Magistrát bez bariér

Do všech budov, ve kterých sídlí magistrát města, je zajištěn bezbariérový přístup. Pro potřeby imobilních občanů je možné zapůjčit invalidní vozík. Po předložení občanského průkazu doprovodu bude invalidní vozík zapůjčen imobilnímu občanovi na vrátnici magistrátu.

Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

Statutární město Hradec Králové v roce 2010 zahájilo projekt ISMS s cílem prověřit soulad interních předpisů a postupů zaměstnanců s požadavky legislativy na nakládání s informacemi, zejména potom s osobními údaji. Po splnění rozsáhlých úkolů a opatření v oblasti personální, bezpečnostní, technické a materiální byla celková organizace činnosti v oblasti ISMS auditována odbornou akreditovanou společností. Výsledkem snažení bylo získání certifikátu ISMS podle mezinárodní normy ČSN ISO/EC 27001 v listopadu 2010. Certifikát pak město obhájilo v roce 2016 na další období. Tento prestižní certifikát jasně sděluje všem partnerům města (ať už se jedná o občany, obchodní subjekty či jiné instituce), že je zde nakládáno s informacemi odpovědně, bezpečně a řízeným systémem. Zaměstnancům sděluje pravidla a postupy včetně odpovědnosti, které jako celek pomáhají omezit riziko související se zneužitím, ztrátou nebo nedostupností informací.

Atestace Informačních systémů veřejné správy (ISVS)

Statutární město Hradec Králové je držitelem „Atestu dlouhodobého řízení ISVS“. Tím prokázalo, že dodržuje všechna zákonná pravidla a povinnosti při vytváření, užívání, provozování a rozvoji jeho ISVS, zejména v oblasti managementu bezpečnosti informací.

Z historie budovy magistrátu

A na závěr si můžete přečíst ještě něco z historie budovy, ve které magistrát sídlí.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty