Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
Výhradní licence
 
Magistrát města Hradec Králové neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty