Lávka přes Labe v Hradci Králové

Statutární město Hradec Králové oznamuje vyhlášení veřejné architektonické soutěže o návrh "Lávka přes Labe v Hradci Králové"

Místo pro lávku

Řeka Labe vstupuje do centra města a její nábřeží je přímou součástí městského prostoru, je zároveň ulicí, vycházkovou trasou a důležitou spojnicí pro pěší a cyklisty. Tvoří významnou městskou promenádu, která slouží nejen k pohybu, ale i pobytu lidí místních, procházejících, projíždějících, dále návštěvníků různých akcí v přilehlých institucích (filharmonii, městských lázních, kongresovém centru Aldis), školách a při venkovních akcích pořádaných přímo na nábřeží (Nábřeží paromilů, sochařů, řemeslníků, Den Labe apod.).

Statutární města Hradec Králové vyhlašuje architektonickou soutěž za účelem návrhu lávky přes Labe v Hradci Králové jako spojnice v návaznosti na ul. Škroupovu a lokalitu Aldis.

Cílem nového návrhu by mělo být takové ztvárnění lávky, které umožní plynulou prostupnost území.

Vložení nové lávky pro pěší a cyklisty (bez motorové dopravy) přinese nejen umožnění rychlejšího spojení přes řeku a vznik nových možností propojení různých tras, ale zklidněný charakter lávky vytvoří také novou dimenzi vnímání a užívání prostoru nad řekou (zejména pro pěší).

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Termín vyhlášení: 2.12.2013

Termín odevzdání soutěžních návrhů: 7.3.2014

Soutěžní podmínky ke stažení zde

Zadání ke stažení zde

Soutěžní podklady, které budou předávány na CD, lze vyžádat osobně vždy v PO a ST od 9 do 16 hod. a v ÚT, ČT, PÁ od 9 do 13 hod. (v jiný termín po předchozí domluvě) nebo poštou na adrese:

Magistrát města Hradec Králové

Odbor hlavního architekta

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

nebo e-mailem na adrese:

zuzana.kavalirova@mmhk_cz

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Odpovědi na soutěžní dotazy vznesené soutěžícími v termínu pro uplatnění dotazů v souladu s bodem 12.3. soutěžních podmínek (do 31. 1.) zde:

Odpovědi na soutěžní dotazy   

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Upřesňující informace pro návrh lávky přes Labe v Hradci Králové z hlediska vlivu na migrující a zimující ptáky zde

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Informace po hodnotícím zasedání poroty

Soutěžní podklady si vyzvedlo 125 zájemců. Do soutěže bylo doručeno 33 návrhů. Všechny soutěžní návrhy byly posuzovány odbornými znalci, kteří jednotlivé návrhy zhodnotili ze své odbornosti (statika a konstrukce, památkové ochrana, zeleň a krajinářská tvorba, ornitologie, rozpočty staveb). Tato hodnocení byla podkladem pro hodnotící zasedání poroty, které proběhlo ve dnech 20 - 21. 3. 2014. Výsledky soutěže budou předloženy na 6. Zasedání Rady města Hradce Králové dne 15.4. 2014. Následně bude všem soutěžícím zaslána informace o výsledku soutěže včetně protokolu o průběhu soutěže.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Výsledky

soutěže naleznete zde

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Výstava návrhů

architektonické soutěže Lávka přes Labe v Hradci Králové se koná v knihovně města Hradce Králové, Wonkova 1262 od 1. 12. do 13. 12. 2014. Zahájení výstavy 1. 12. 2014 v 15:00 hodin.

pozvanka

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty