155. Kostel sv. Mikuláše v HK – průzkumy

Informační list veřejné zakázky

Evidenční číslo: MMHK/164331/2011
Druh veřejné zakázky (VZ): malého rozsahu na služby
Předmět VZ: „Kostel sv. Mikuláše v HK – průzkumy“ - zaměření, stavebně historický průzkum, dendrochronologie, soupis (inventarizace) hodnotných prvků stavby a vybavení, průzkum napadení dřevokaznými škůdci, klimatologický průzkum, nedestruktivní restaurátorský průzkum, stavebně technický průzkum, průzkum inženýrských sítí, průzkum dendrologický
Odbor: odbor památkové péče
Způsob zadání:

zadávací řízení na zakázku malého rozsahu

Datum zveřejnění: 07.10.2011
Lhůta pro podání nabídek do: 27. 10. 2011 do 15.00 hodin
Místo podání nabídek: Podatelna magistrátu města - Statutární město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové
Kontaktní osoba:

Jan,Falta, Ing. arch.,  tel.: 495707695, e-mail: jan.falta@mmhk_cz

Číslo VZ v IS VZ US:
Přílohy: 20111006150739.pdf 20111006150739.pdf (11,71 MB)


Dodavatelé, kteří podali nabídku

Masák & Partner, s.r.o. a Ing. arch. Jan Pešta, IČ: 27086631, IČ: 66439833
MgA. František R. Václavík, IČ: 72961911

Výběr nejvhodnější nabídky

Vybraný dodavatel:

poptávka byla zrušena
Datum podpisu smlouvy:
Číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria:
Cena bez DPH:
Ostatní:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty