Když zazní siréna

Pokud uslyšíte signál sirény VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA, zachovejte se podle níže uvedených pokynů

1. OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE ÚKRYT

 • Vyhledejte úkryt v nejbližší budově, kterou může být např. výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům a o možnost ukrytí v budově klidně požádejte.
 • Nehledejte kryty civilní ochrany ani místa pod úrovní terénu (sklepy). Poskytněte úkryt těm, kteří ho potřebují.
 • O děti je postaráno v školních zařízeních a tam se dozvědí, co mají dělat a proto se nesnažte  je z těchto zařízení vyzvednout.

image001

elektronická siréna

 • Pokud uslyšíte varování, když cestujete automobilem, okamžitě automobil zastavte a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA

 • Pokud najdete úkryt v budově, uzavřete dveře, okna  a vypněte ventilační zařízení, utěsněte ventilační otvory, okenní rámy, otvory ve dveřích a pod dveřmi.
 • Siréna může signalizovat i únik nebezpečných látek, plynů, radioaktivních látek a jedů. Uzavřením prostoru snížíme možnost vdechnutí nebezpečné látky a vlastního zamoření.

3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI

 • Informace o tom, co se stalo, získáte z hromadných informačních prostředků regionálního charakteru.
 • V pravidelných relacích a zpravodajských vstupech z vašich regionálních hromadných informačních prostředků se dozvíte důvody spuštění sirén a co dělat ke své ochraně.
 • Preventivně si zajistěte přenosný radiopřijímač i s  bateriemi a frekvence, na kterých budou vysílány nouzové informace.

image004

Ampliony elektronické sirény

 • Informace můžete získat z obecního rozhlasu nebo z elektronických sirén, které po varovném signálu podávají krátkou slovní informaci.
 • Pro získání informací netelefonujte na tísňové linky!

Poznámka:  Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodňové ohrožení nebo havárii vodního díla a vzniku zátopové vlny.

 

Zdroj:

Příručka Pro případ ohrožení – MV ČR – GŘ HZS ČR

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty