Kaple sv. Klimenta

Historie kaple sv. Klimenta 

Svým založením je kaple sv. Klimenta některými kronikáři pokládána za jeden z nejstarších kostelů nejen v Hradci Králové, ale i v Čechách. Tato teorie o stáří kostela nebyla prokázána. Zmínka o této stavbě je v kronice Opatovického kláštera k roku 1134, kde se uvádí, že jediným známým kostelem ve zdejším místě je právě kostel sv. Klimenta. Na místě tohoto patrně dřevěného kostela byla kolem roku 1260 vystavěna kaple z gotických cihel (dokladem je zbytek záklenku v rohu dnešní Bílé věže).

Založení sousedního kostela sv.Ducha na poč. 14.stol. se dokládá tím, že kaple sv. Klimenta již kapacitně nepostačovala. V roku 1339 postihl Hradec Králové zničující požár, takže město vyhořelo a předpokládá se, že spolu s farou a kostelem sv.Ducha vyhořela i kaple sv.Klimenta. Byla však obnovena a používána řádem minoritů. 

Za ničivých husitských válek byla patrně poškozena i kaple sv.Klimenta. V té době se konaly bohoslužby pro Němce v kostele sv.Ducha a pro Čechy v kapli sv.Klimenta (odtud název Česká kaple).

V 16. stol. se v kapli sv.Klimenta již bohoslužby nekonaly a kaple sloužila jako skladiště soli, obilí i zbraní. V roce 1574 byl jihozápadní roh kaple zbořen a ke kapli byla přistavěna Bílá věž. Vchod do kaple byl a do dnešního dne zůstal, renesančním portálem přes přízemí Bílé věže. Až v roku 1680, po návštěvě císaře Leopolda, nechal duchovní správce Sartorius na své náklady kapli sv. Klimenta opravit. Naposled se v původní stavbě sloužila mše svatá 9. dubna 1714 a hned nato se začala bořit, aby mohla být vystavěna nová.

Na místě zbořené kaple nechal biskup Jan Adam hrabě Vratislav z Mitrovic vystavět dnešní barokní kapli podle návrhu architekta G. Santiniho. V listopadu 1717 se již konala první bohoslužba.

Komplexní obnova byla provedena v letech 1995 - 1999.

Architektura a mobiliář kaple sv. Klimenta

Kaple je obdélníkového půdorysu s rozměry 17,3 x 12,7 m s otupenými rohy a s rizality na delších stranách. Stavba je kryta osmibokou kupolí, která nese rovněž osmibokou zděnou lucernu zakončenou menší bání. Na vrcholu je vztyčena pozlacená papežská tiára podepřená svatopetrskými klíči.

Vnitřek kaple má eliptický tvar, osm párů sdružených jónských pilastrů nese kladí 1,65 m vysoké. Na hlavním oltáři je zavěšen obraz sv.Klimenta, na pravém bočním oltáři je umístěna prosklená rakev s barokními řezbami a s uloženými ostatky sv. Klimenta. Na protějším bočním oltáři stojí polychromovaná Pieta z pol. 18.stol.Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty