Kancelář tajemnice

Je odborným útvarem pro zabezpečování činnosti patřících do působnosti tajemníka magistrátu města. Právní oddělení zajišťuje zastupování města v soudních jednáních, poskytuje právní pomoc orgánům města a odborům magistrátu města a je garantem právní čistoty předpisů městem vydávaných. Personální oddělení je odborným útvarem pro zabezpečení činnosti tajemníka magistrátu města v personální oblasti. V tomto smyslu komplexně odpovídá v rámci magistrátu města za řízení lidských zdrojů, personální politiku a personální a platovou agendu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty