Kalendář termínů

Přehled pro podnikatele - stanovené termíny pro splnění zákonných povinností vyplývajících ze živnostenského zákona nebo souvisejících právních předpisů.

Podnikatelé, živnosti, pro které je stanoven zákonný termín

Povinnost Možný důsledek nesplnění povinnosti Předpis Termín
Silniční motorová doprava každoroční prokázání finanční způsobilosti pro velká vozidla (prokazuje se dopravnímu úřadu) sankční pozastavení či zrušení živnosti, změna rozsahu živnostenského oprávnění z moci úřední

111/1994 Sb.

31.7.2018 (lhůtu lze na základě žádosti podnikatele prodloužit do 31.8.2018)

Provozování cestovní kanceláře

Provozování cestovní agentury

pokud podnikatel zprostředkovává spojené cestovní služby, je nutné požádat o koncesi (o rozšíření rozsahu koncese) na "Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb"  neoprávněné podnikání - za přestupek lze udělit pokutu až do výše 1.000.000 Kč

111/2018 Sb.

159/1999 Sb.

1.8.2018
Provozování cestovní kanceláře úhrada ročního příspěvku do garančního fondu zákaz uzavírání dalších smluv o zájezdu nebo poskytnutí služeb cestovního ruchu, pokuta za přestupek

111/2018 Sb.

1.9.2018
Provozování pohřební služby, Provádění balzamace a kozervace, Provozování krematoria  upravit a vydat řád a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici  

193/2017 Sb.

256/2001 Sb.

1.9.2018

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty