Kalendář termínů

Přehled pro podnikatele - stanovené termíny pro splnění zákonných povinností vyplývajících ze živnostenského zákona nebo souvisejících právních předpisů.

Podnikatelé, živnosti, pro které je stanoven zákonný termín

Povinnost Možný důsledek nesplnění povinnosti Předpis Termín
Provádění výzkumu, vývoje, výroby, znehodnocování, ničení, delaborace, skladování, nákupu a prodeje munice požádat o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese a doložit doklady zánik oprávnění, po uplynutí termínu hrozí sankce za neoprávněné podnikání

229/2016 Sb.

1.2.2018
Silniční motorová doprava každoroční prokázání finanční způsobilosti pro velká vozidla (prokazuje se dopravnímu úřadu) sankční pozastavení či zrušení živnosti, změna rozsahu živnostenského oprávnění z moci úřední

111/1994 Sb.

31.7.2018 (lhůtu lze na základě žádosti podnikatele prodloužit do 31.8.2018)
Provozování pohřební služby, Provádění balzamace a kozervace, Provozování krematoria  upravit a vydat řád a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici  

193/2017 Sb.

256/2001 Sb.

1.9.2018

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty