Jednotky SDH města Hradec Králové

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v katastru území města Hradec Králové

Na území Statutárního města Hradec Králové je k 1.1.2018 celkem 11 občanských sdružení Sboru dobrovolných hasičů (SDH). V šesti sborech jsou Statutárním městem Hradec Králové zřízeny jednotky požární ochrany (JPO) a podle plošného rozmístění sil a prostředků jsou zařazeny do kategorie JPO III a JPO V. V souladu s Nařízením Královéhradeckého kraje č. 1/2012, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje, se podílejí na plnění úkolů ve vybrané části daného území dle požadavku HZS Královéhradeckého kraje.

Početní stavy jednotek, jejich vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany, které jsou stanoveny vyhláškou č. 247/2001 Sb., jim umožňují plnění úkolů při vzniku mimořádných událostí především na území Statutárního města Hradec Králové. Členové jednotek SDH se účastní odborné přípravy v souladu s povinnostmi stanovenými zákonem o požární ochraně a v rozsahu vymezeném prováděcími předpisy. Průběžnou i cyklickou odbornou přípravu zabezpečuje pro členy jednotek SDH HZS Královéhradeckého kraje. K prohloubení kvality spolupráce mezi HZS Královéhradeckého kraje, jednotkami SDH a složkami IZS přispívají tématicky zaměřená součinnostní cvičení.

Zařazení jednotek požární ochrany SDH Statutárního města Hradec Králové

V kategorii JPO III jsou zařazeny jednotky SDH Svinary, Třebeš, Plácky, Malšova Lhota, Plačice a Březhrad.

Tyto jednotky byly postupně vybavovány patřičnou požární technikou vyplývající ze zákona o požární ochraně a zákona o integrovaném záchranném systému s řádně vyškoleným počtem členů. Vybavení jejich požárních zbrojnic odpovídá požadované úrovni a stále se doplňuje. Jednotky jsou zařazeny do požárních poplachových plánů v rámci zajištění plošného pokrytí vybraného území, vyplývajícího z Nařízení Královéhradeckého kraje a na vyžádání HZS Královéhradeckého kraje spolupracují s jednotkami požární ochrany HZS, a to na území statutárního města i mimo území svého zřizovatele.

 V kategorii JPO V je zařazena jednotka SDH Malšovice.

I tato jednotka je vybavována příslušnou požární technikou pro zajištění spolupráce s jednotkami Hasičského záchranného sboru na území statutárního města. Společně s požární hlídkou Březhrad je předurčena k činnostem při ochraně obyvatelstva a humanitární pomoci.

V dalších místních částech jsou zřízeny požární hlídky: Pouchov, Plotiště nad Labem, Rusek a Piletice.

Hlavní důraz při zajišťování činnosti je ze strany města kladen zejména na jednotky kategorie   JPO III (s ohledem na jejich zařazení), ovšem i jednotky kategorie JPO V disponují požární technikou a jsou schopné zúčastnit se zásahů, především při větších mimořádných událostech (např. povodně, vichřice, lesní požáry, apod.).

Požární hlídka  Březhrad vzhledem ke své mobilní technice zajišťuje společně s dalšími požárními jednotkami asistenční činnost na akcích konaných na území města.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty