Jak se dozvíte o vzniku chemické havárie

O vzniku chemické havárie se můžete dozvědět různými způsoby.

První a nejhorší:

Stanete se přímým účastníkem chemické havárie a všimnete si těchto příznaků:

 • nepříjemný zápach
 • požár se vznikem hustého nebo nepřirozeně zbarveného dýmu, nepřirozeně zabarvený plamen požáru
 • pohyb vzduchu nad místem úniku, vznik bílé mlhy, která se rychle rozpouští, hvízdavý zvuk unikajícího plynu, syčení
 • látky unikají ze speciálně označených zásobníků nebo obalů (kanystry, tlakové láhve, skleněné nádoby, zaizolované nádoby atd.)
 • vznikají spontánní požáry, požáry se velice rychle šíří
 • je slyšet praskání konstrukcí
 • v oblasti úniku plynu se značně ochlazuje vzduch

Na takové situace je nutné bezprostředně vhodně reagovat.

Druhý:

Varování výstražnými prostředky (sirénami).

Takovými prostředky jsou hlavně rotační a elektronické sirény. Elektronické sirény se nacházejí hlavně ve městě Hradec Králové a kromě houkání signálu Všeobecná výstraha  jsou schopny podat slovní informaci v tomto znění:

„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.“

Po připojení  elektronických sirén na rozhlas lze jejich pomocí podat i informaci z rozhlasu nebo informaci od zástupce složky integrovaného záchranného systému nebo orgánu samosprávy.

Vysílání varovného signálu a předání základních verbálních informací umožňují též bezdrátová obecní rozhlasová zařízení.

Třetí:

Jiným zdrojem informování jsou hromadné informační prostředky, jako je rozhlas a televize –  nejoperativnější informační prostředek.

Čtvrtý:

 • místní rozhlas, který je funkční na většině obcí a měst
 • využití rozhlasových vozů policie, městské policie, hasičů, dobrovolných hasičů apod.
 • používání ručních megafonů
 • informace na plakátovacích stěnách a vývěskách
 • osobní angažovanost - získávání informací od okolí
 • informace získané z internetových stránek
 • zaslané SMS zprávy na mobilní telefon
 • zaslané e-mailové zprávy

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty