Jak se chovat při zjištění trestného činu

 • Pokud dochází k ohrožení života, zdraví nebo majetku, proveďte základní opatření k odstranění bezprostředního nebezpečí, volejte linky tísňového volání 158 policie, 156 městské (obecní) policie, 155 zdravotnickou záchrannou službu
 • V případě, že na místě činu zastihnete pachatele, můžete se pokusit o jeho zadržení, pokud tím neohrozíte svůj život a zdraví. Bez zbytečného odkladu  oznamte zjištěnou trestnou činnost - volejte na tísňovou linku policie 158.
 • Pokud musíte vstoupit na místo činu (poskytnutí pomoci zraněné osobě apod.), pak vhodným způsobem označte trasu vašeho pohybu, aby tak dodatečně vytvořené stopy nemátly vyšetřování.  Z místa poté odcházejte stejnou trasou - na místě činu a v jeho okolí neodhazujte a neodkládejte žádné předměty (nedopalky cigaret, zápalky, papíry, oděvní součásti, zavazadla atd.), nepoužívejte sociálního zařízení a na nic zbytečně nesahejte a s ničím zbytečně  nemanipulujte. 
 • Není-li  to nezbytně nutné, nevstupujte do míst, kde se pohyboval  nebo  mohl pohybovat pachatel.
 • Podle svých možností nedovolte vstup na místo osobám, které tam nemají co pohledávat.
 • Jestliže by stopy (po obuvi, pneumatikách, krvi apod.) mohly být zničeny momentálním nepříznivým počasím (déšť, sněžení apod.), chraňte je vhodným krytem (prkno, karton, plech apod.)
 • Pokud konkrétní doličné předměty nelze nechat na původním místě, vyznačte jejich polohu.
 • Pokuste se zdokumentovat důležité informace – zapište si registrační značku, udělejte fotodokumentaci, požádejte další svědky, aby počkali do příjezdu policie.
 • Setrvejte na místě činu a po příjezdu policie ji pravdivě a úplně informujte o skutku, o možném pachateli a jeho popisu, odcizených věcech, svědcích,  nalezených stopách, vlastním pohybu  na místě činu nebo jiných důležitých informacích.
 • Když z různých důvodů nemůžete na místě setrvat  a máte informace,  byť i zdánlivě  nedůležité, sdělte policii,  jak bude možné se s vámi spojit.
 • Pokud si dodatečně vzpomenete na okolnosti, které mohou mít nějaký vztah k případu, bez rozpaků je sdělte policejnímu  útvaru, který vede vyšetřování.

Zásady:

 • Buďte k sobě vnímavější, vzájemně ohleduplnější  a snažte se pochopit  problémy druhých.
 • Tím, že nebudete lhostejní ke svému majetku i majetku  spoluobčanů, nedáte šanci zlodějům.
 • Pomozte zabránit všem projevům vandalismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti.
 • Při předcházení kriminalitě se staňte  partnery policie.

Zdroj:

Příručka Mimořádná událost Vás už nepřekvapí – Okresní úřad Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty