Jak se chovat při ohrožení střelnou zbraní

Článek seznamuje se základními principy chování při ohrožení aktivním střelcem (šíleným střelcem) nebo střelbou v uzavřených a otevřených prostorech. Také stanoví základní principy volání o pomoc na linky 158 nebo 112.

Základní principy ochrany v uzavřeném prostoru (objektu)

 • Pokud je to z hlediska bezpečnosti možné, opusťte ohrožený objekt
 • Pokud není možnost bezpečného úniku, opusťte veřejné prostory, chodby a úkryt vyhledejte v místnosti (kancelář, třída, sklad apod.)
 • Pokud máte možnost, místnost uzamkněte
 • Jestliže nemáte možnost uzamčení dveří, tak je zabarikádujte - nábytkem, školními lavicemi, židlemi atd.
 • Odstupte ode dveří (chraňte se před střelbou skrz dveře), najděte si místo u stěny, lehněte na zem při využití krytů nebo úkrytů např. za nábytkem, školními lavicemi
 • Stěny úkrytu by neměly být ze snadno prostřelitelných materiálů např. sádrokarton, dřevěné příčky apod.
 • Vyhledejte úkryt za masivním kusem nábytku nebo překážkou, kterou nelze prostřelit.
 • Zatáhněte žaluzie, závěsy, spusťte rolety
 • Zapněte tichý režim na mobilních telefonech
 • Vypněte rádia, televize, projekční přístroje atd. a zhasněte světla
 • Varujte ostatní - závodní, školní rozhlas, rozhlas v prodejně, telefony, mobilními telefony, internetem atd.
 • Pro pomoc volejte na linku 158 nebo 112, sdělte, kde jste a co se děje
 • V místnosti zůstaňte potichu a zbytečně na sebe neupozorňujte
 • Nikomu neotevírejte dveře, mohlo by se jednat o past střelce
 • Využijte možnosti k bezpečnému útěku při použití všech možných prostředků a tras např. přízemní okna, sklepní okénka atd.
 • Při útěku nechejte své věci na místě. Sledujte zvuk střelby, abyste při útěku neběželi ke střelci. Varujte ostatní, pokud by běželi směrem ke střelci
 • Při útěku se snažte si zachránit svůj život a ostatním pomáhejte jen tak, abyste neohrozili ten svůj
 • Pokud při útěku běžíte směrem k policistům, mějte ruce od těla a roztažené prsty (zdvižené ruce), aby vás nepovažovali za útočníka
 • Mějte dobrou znalost o objektu, kde se běžně zdržujete - hlavně o únikových trasách
 • Neshromažďujte se na místech k tomu určených - nádvoří, sportoviště, hlavní vstup do budovy, otevřené prostranství před budovou atd.
 • Spolupracujte a poslouchejte pokyny policie (a dalších složek integrovaného záchranného systému), nezasahujte policistům do jejich činnosti
 • Svůj úkryt opouštějte až na pokyn policie
 • Evakuace ohroženého objektu proběhne až po stabilizaci situace

Základní principy ochrany na otevřeném prostoru

 • Padněte rychle na břicho, abyste poskytovali co nejmenší cíl
 • Zjistěte, odkud přichází výstřely a co nejrychleji vyhledejte vhodný úkryt 
 • Při vyhledání úkrytu nikdy neběžte směrem k útočníkovi a při útěku se pohybujte do stran, abyste znesnadnili míření
 • K úkrytu se pohybujte raději krátkými přískoky, plížením nebo převalováním
 • Úkryt vyhledávejte v nejbližší budově nebo za nějakou masivní překážkou
 • Pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken, abyste nebyli zasaženi střelbou
 • Vyhledejte úkryt za masivním kusem nábytku nebo překážkou, kterou nepůjde prostřelit
 • Pro pomoc volejte na linku 158 nebo 112, sdělte, kde jste a co se děje

Principy chování při bezprostředním ohrožení

 • Pokud není možný útěk nebo ukrytí před útočníkem, zbude poslední možnost, a to se před útočníkem bránit
 • Je nutné vůči útočníkovi vystupovat co nejagresivněji
 • Při útoku na střelce použijte jakékoliv předměty a případně je na něj házejte (např. židle)
 • Snažte se střelce povalit
 • Pokud je vás více, rychle se domluvte a zaútočte hromadně. To zvýší naději na přežití.
 • Snažte se střelci sebrat zbraň a dostat jí z jeho dosahu. Zbraň však neberte do rukou, abyste nebyli policií omylem považováni za útočníka.

Volání na linku 158 nebo 112

 • sdělte, kde jste a co se děje
 • mluvte stručně a srozumitelně
 • popište přibližný počet osob v budově (areálu), počet raněných (pokud ho znáte)
 • sdělte počet střelců, popište pachatele
 • pokud jste toho schopni, sdělte počty a typy zbraní
 • zda slyšíte výstřely, výbuchy apod.
 • hovor ukončete až na vyzvání operačního důstojníka nebo pokud jste k tomu donuceni okolnostmi (např. blízkost pachatele, střelba, hlasy, kroky apod.)
 • pokud nemůžete hovořit, telefon nezavěšujte (kvůli přehledu o situaci pro operačního důstojníka)

Zdroj:

prezentace "Ozbrojený útočník ve škole" Oddělení krizového řízení a Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Zlínského kraje 

web http://www.onwar.eu/  "Fenomén tzv. šílených střelců aneb jak se zachovat v krizových situacích"

podklad  pro web od Odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty