Jak se chovat při chemické havárii

Činnost při chemické havárii 

 • Okamžitě opusťte ohrožený otevřený prostor kolmo na směr větru a nepřibližujte se k místu havárie.
 • Vyhledejte ukryt v nejbližší budově v co nejvyšším patře (většina nebezpečných látek je těžší vzduchu), nikdy nevyhledávejte úkryt ve sklepní nebo suterénní místnosti.
 • Úkryt vyhledávejte na odvrácené straně budovy od místa havárie, ne na návětrné straně.
 • Uzavřete a utěsněte dveře, okna a ventilační otvory, ventilaci - braňte vzniku průvanu nebo komínového efektu.
 • K utěsnění použijte lepicí pásku, igelitové fólie, navlhčené látky - deky, prostěradla, osušky, apod.
 • Uhaste otevřený oheň v kamnech a plynové spotřebiče, vypněte ventilaci.
 • Sledujte informace na Českém rozhlasu a regionálních rozhlasových stanicích.
 • Dodržujte pokyny záchranářů, orgánů státní správy a samosprávy.
 • Pomáhejte ohroženým, dětem, nemocným a starým osobám.
 • O vzniklé situaci  informujte své okolí.
 • Připravte si evakuační zavazadlo .
 • Telefonujte jen v nejnutnějších případech, telefonní linky potřebují záchranáři.
 • Chráněný prostor opouštějte až na základě oficiálního sdělení nebo pokynu záchranářů.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty