Statutární město Hradec Králové PRODLUŽUJE výběrové řízení na pozici:

                                         REFERENT/KA – INVESTIČNÍ TECHNIK
                                                               investiční odbor

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • zajímavou a různorodou práci
 • stabilní zázemí velké organizace
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 • pružnou pracovní dobu
 • tři dny placeného zdravotního volna
 • pět týdnů dovolené
 • zvýhodněné bydlení pro vybrané pracovní pozice
 • zajímavý program benefitů (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů z osobního účtu zaměstnance)
 • příjemné pracovní prostředí

 

Charakteristika pozice:

 • příprava a realizace rozsáhlých investic (technologické celky včetně stavebních částí)
 • obstarávání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných  pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a podávání příslušné      žádosti a návrhů
 • zpracování zadávací dokumentace výběrových řízení na veřejné zakázky, příprava dokumentace pro hodnotící komisi
 • vykonávání technického dozoru investora v průběhu realizace až po kolaudaci a převzetí stavby
 • platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • je nastaven systém výkonového odměňování, tzn. souběžně s platovým tarifem reálná možnost osobního příplatku a odměn

 

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 • vzdělání technického oboru výhodou
 • znalost stavebního zákona
 • znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou
 • uživatelská znalost PC (MS Word, Excel, Outlook, internet)
 • samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
 • komunikační schopnosti
 • ŘP skupiny B výhodou
 • uchazeč musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., § 4 odst.


Informace:  Ing. Jan Jirsa, vedoucí investičního odboru, tel. č.: 495 707 680
Místo výkonu práce:  Statutární město Hradec Králové

 

 

Náležitosti přihlášky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

 • jméno, příjmení  a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu
 • datum a podpis uchazeče
 • strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části „charakteristika pozice“
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)   
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihláška dále musí obsahovat motivační dopis.

 

Přihlášky podávejte pouze v písemné podobě, a to na podatelnu magistrátu města (Československé armády 408, zvýšené přízemí vlevo, dveře č. 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát města Hradec Králové, personální oddělení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

                   


                                                                                                       

Přihlášky lze podávat do 27. 7. 2018

 

 

 

Mgr. Markéta Bartušová
tajemnice magistrátu města

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty