Investiční odbor

Základní činností odboru je zabezpečování investiční výstavby realizované městem Hradec Králové především v oblasti infrastruktury, bytové výstavby, výstavby školských a kulturních zařízení a investic v oblasti lesního a vodního hospodářství, v souladu se schváleným rozpočtem pro příslušný rok. Pracovníci odboru zajišťují v průběhu roku úkoly vyplývající ze schváleného rozpočtu města jak po stránce organizační tak i po stránce vlastní realizace schválených akcí.

Vedoucí odboru

Ing. Jan Jirsa
Telefon: +420495707680
e-mail: Jan.Jirsa@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
Investiční odbor
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Pravé křídlo budovy, 2. nadzemní podlaží

Vnitřní členění
 • bez vnitřního členění
Rozsah činnosti:
 • zabezpečování investiční výstavby realizované městem především v oblasti infrastruktury, bytové výstavby, výstavby školských zařízení, investiční akce sociálního odboru, dále investiční činnost pro městské lesy a organizace v odvětví kultury
 • návrh plánu a spolupráce při sestavování rozpočtu
 • u každé akce:
  • výběrové řízení na zpracovatele DÚR
  • územní řízení (zajištění podkladů, vyjádření všech účastníků řízení včetně majetkoprávního projednání)
  • zajištění katastrálních map včetně výpisů z katastru nemovitostí
  • stavební řízení (zajištění podkladů pro stavební povolení)
  • výběrové řízení na zhotovitele stavby
  • zajištění smlouvy o dílo
  • předání staveniště
  • sledování průběhu výstavby, zabezpečení technického dozoru, koordinace prací a dodávek dle časového plánu
  • zajištění přejímacího řízení, předání stavby uživateli
  • zajištění odstranění kolaudačních vad včetně uplatnění práva závazkových vztahů
  • kontrola a potvrzování faktur
  • zadávání průzkumných a měřičských prací
  • koordinace investičních záměrů a obnovy inženýrských sítí v jednotlivých lokalitách města
  • zajištění smluv o věcném břemeni, jeho zaměření včetně vkladu do katastru nemovitostí
  • koordinace odstraňování případných závad staveb vzniklých během záruční lhůty
  • spolupráce s ekonomickým odborem při zpracování úprav rozpočtu
 • průběžná agenda odboru

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty